Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогіка by Mind Map: Педагогіка

1. зміст

1.1. Загальні основи педагогіки:

1.1.1. 1. Педагогіка в системі наук про людину 2. Методологияіі і методи педагогічного дослідження 3. Розвиток, соціалізація и виховання особистості 4. Вікові, індивідуальні особливостії розвитку школярів и їх ураування у навчально-виховному процесі

1.2. Теорія виховання

1.2.1. 1. Виховання в цілісному педагогічном процесі. 2. Зіміст виховання. 3. Педагогічні основи громадянського и національного виховання. 4. Моральне, розумове виховання. 5. Екологічне, трудове виховання і профорієнтація учнів. 6.Економічне, естетичне виховання 7.Загальні методи виховання. 8.Форми та засоби виховання. 9.Виховання особистості в колективі. 10. Дитячі громадські організації. 11.Самовиховання та перевиховання. 12. Родинне виховання особистості. 13.Педагогічні основи діяльності класного керівник.

1.3. Теорія навчання

1.3.1. 1.Навчання в цілісному педагогічному процесі. 2.Закономірності і принципи навчання. 3.Зміст освіти як фундамент базової культури особистості. 4.Методи активного навчання. 5.Організаційні форми навчання. 6.Шляхи та засоби диференціації та індивідуалізації процесу навчання. 7.Педагогічна діагностика результатів навчально-пізнавальної діяльності школярів. 8.Сучасні технології навчання

1.4. Теорія освітнього менеджменту

1.4.1. 1.Система освіти вУкраїни. 2.Педагогічні основи управління педагогічним процесом у загальноосвінніх навчальних закладах

2. організація

2.1. Весень - Листопад: вивчення дисципліни, підготовка проектів

2.2. Листопад: практика

2.3. Грудень: друк проектів, вивчення дисципліни, іспит

3. проекти

3.1. Стаття за результатами педагогічого дослідження

3.2. Методичні розробки до проведення у школі виховного тижня

3.3. Засоби навчання

4. Мета

4.1. вміння та навички організації навчально-виховного процесу; володіння сучасними формами, методами навчання і виховання, педагогічної діагностики

5. оцінювання

5.1. 16 тижднів 50 б.

5.2. проекти 25 б.

5.3. екзамен 25 б.