ทริบตามรอยแม่การะเกด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทริบตามรอยแม่การะเกด by Mind Map: ทริบตามรอยแม่การะเกด

1. จุดนัดพบ @buu เวลา 05.00 น.

2. สถานที่ที่อยากเห็น

2.1. วัดที่มีคาถาป้องกันคนเข้า

2.2. แม่น้ำที่แม่การะเกด กับท่านหมื่นได้พายเรือกัน

3. ตารางเวลา

3.1. ออกเดินทาง

3.1.1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

3.1.2. รถออกเวลา 05.30 น.

3.2. วันที่ 1

3.2.1. วัดไชยวัฒนาราม

3.2.2. วัดพุทไธศวรรย

3.3. วันที่ 2

3.3.1. วัดเชิงท่า

3.3.2. ป้อมเพชร

4. ที่พัก

4.1. ศาลา อยุธยา