ทริปตามรอยแม่การะเกด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทริปตามรอยแม่การะเกด by Mind Map: ทริปตามรอยแม่การะเกด

1. สถานที่ที่อยากจะเห็น

1.1. วัดที่มีคาถาป้องกันคนเข้า

1.2. แม่น ้าที่แม่การะเกด กับท่านหมื่นได้พายเรือกัน

2. ตารางเวลา

2.1. ออกเดินทาง

2.1.1. จุดนัดพบ @buu เวลา 05.00 น.

2.1.2. รถออกเวลา 05.30 น.

2.2. วันที่ 1

2.2.1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

2.2.2. วัดไชยวัฒนาราม

2.2.3. วัดพุทไธศวรรย์

2.3. วันที่ 2

2.3.1. วัดธรรมาราม

2.3.2. วัดเชิงท่า

3. ที่พัก

3.1. ศาลา อยุธยา