Architektóra Servera

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Architektóra Servera by Mind Map: Architektóra Servera

1. KLASTER HA (wirtualizacja)

1.1. KLASTRY WYDAJNOŚCIOWE: pracujące jako zespół komputerów, z których każdy wykonuje własne zadania obliczeniowe. Celem ich budowy jest powiększenie mocy obliczeniowej, w sytuacji kiedy różne komputery w klastrze pracują nad odrębnymi podzadaniami pojedynczego dużego zadania obliczeniowego. Wiele obecnych superkomputerów działa na tej zasadzie.

1.2. KLASY NIEZAWODNOŚCIOWE: pracujące jako zespół komputerów wykonujące każdy swoje zadanie. W razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły.

1.3. KLASTRY RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA: pracujące jako zespół komputerów, z których każdy wykonuje własne zadanie z puli zadań skierowanych do całego klastra. W takiej sytuacji pojedynczy komputer może wykonywać niezależne zadanie lub współpracować z kilkoma innymi węzłami klastra wykonując podzadanie większego zadania obliczeniowego. Klastry równoważenia obciążenia mogą być traktowane jako pierwowzór, a obecnie także jako częsty element składowy, systemów gridowych

1.4. rodzaje

1.4.1. Interkonekt

1.4.2. Quorum

1.4.3. Heartbeat

1.4.4. Elekcja

1.4.5. Splitbrain

1.4.6. Wspódzielone zasoby klastrowe

1.4.7. Fencing

1.4.8. Usługa klastrowa

1.4.9. RIP, VIP

1.4.10. Usługa balansowania

2. PAMIĘCI

2.1. DDR:

2.1.1. DDR (rodzaj pamięci typu RAM stosowany w komputerach jako pamięć operacyjna oraz jako pamięć kart graficznych i podobnych.)

2.1.2. DDR 2 ( kolejny po DDR standard pamięci RAM typu SDRAM, stosowany w komputerach jako pamięć operacyjna.)

2.1.3. DDR 3 (standard pamięci RAM typu SDRAM, będący rozwinięciem pamięci DDR i DDR2, stosowanych w komputerach jako pamięć operacyjna.)

2.1.4. DDR 4 ( standard pamięci RAM typu SDRAM, będący rozwinięciem pamięci DDR, DDR2 i DDR3, stosowanych w komputerach jako pamięć operacyjna.)

2.2. OZNACZENIA

2.2.1. CAS Latency (CL)

2.2.2. RANK

2.2.3. Organizacja kości

2.2.4. Napięcie zasilania

2.2.5. RDIMM (Registered DIMM)

2.2.6. LRDIMM (Load Reduced DIMM)

2.2.7. SO-DIMM

2.2.8. Single side/Double side

2.3. Klasyfikacje prędkości

2.3.1. DDRxxx

2.3.2. PCyyy

3. RAID (Macierz dyskowa)

3.1. RAID 0 (Polega na połączeniu ze sobą dwóch lub więcej dysków fizycznych tak, aby były widziane jako jeden dysk logiczny. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar taki jak N × rozmiar najmniejszego z dysków, gdzie „N” oznacza liczbę dysków. Dane są przeplecione pomiędzy dyskami.)

3.2. RAID 1 (Polega na replikacji pracy dwóch lub więcej dysków fizycznych. Powstała przestrzeń ma rozmiar najmniejszego nośnika. RAID 1 jest zwany również lustrzanym (ang. mirroring). Szybkość zapisu i odczytu zależy od zastosowanej strategii:)

3.3. RAID 2 (Dane na dyskach są paskowane. Zapis następuje po 1 bicie na pasek. Potrzeba minimum 8 powierzchni do obsługi danych oraz dodatkowych dysków do przechowywania informacji generowanych za pomocą kodu Hamminga potrzebnych do korekcji błędów.)

3.4. RAID 3 (Dane składowane są na N-1 dyskach. Ostatni dysk służy do przechowywania sum kontrolnych. Działa jak striping (RAID 0), ale w macierzy jest dodatkowy dysk, na którym zapisywane są kody parzystości obliczane przez specjalny procesor.)

3.5. RAID 4 (RAID 4 jest bardzo zbliżony do RAID 3 z tą różnicą, że dane są dzielone na większe bloki (16, 32, 64 lub 128 kB). Takie pakiety zapisywane są na dyskach podobnie do rozwiązania RAID 0. Dla każdego rzędu zapisywanych danych blok parzystości zapisywany jest na dysku parzystości.)

3.6. RAID 5 (Poziom piąty pracuje bardzo podobnie do poziomu czwartego z tą różnicą, iż bity parzystości nie są zapisywane na specjalnie do tego przeznaczonym dysku, lecz są rozpraszane po całej strukturze macierzy.)

3.7. RAID 6 (Macierz z podwójną parzystością, realizowana np. jako 5+2, albo 13+2. Kosztowniejsza w implementacji niż RAID 5, ale dająca większą niezawodność. Awaria dwóch dowolnych dysków w tym samym czasie nie powoduje utraty danych. Korzyści: odporność na awarię maksimum 2 dysków; szybkość pracy większa niż szybkość pojedynczego dysku.)

3.8. RAID 0+1 (Macierz realizowana jako RAID 1, którego elementami są macierze RAID 0. Macierz taka ma zarówno zalety macierzy RAID 0 – szybkość w operacjach zapisu i odczytu – jak i macierzy RAID 1 – zabezpieczenie danych w przypadku awarii pojedynczego dysku. Pojedyncza awaria dysku powoduje, że całość staje się w praktyce RAID 0. Potrzebne są minimum 4 dyski o tej samej pojemności.)

3.9. RAID 1+0 (Nazywana także RAID 10. Macierz realizowana jako RAID 0, którego elementami są macierze RAID 1. W porównaniu do swojego poprzednika (RAID 0+1) realizuje tę samą koncepcję połączenia zalet RAID 0 (szybkość) i RAID 1 (bezpieczeństwo), lecz w odmienny sposób. Stripingowi podlegają relatywnie niewielkie bloki danych, które są zapisane na dwóch dyskach, dzięki czemu podczas wymiany uszkodzonego dysku odbudowywany jest tylko fragment całej macierzy.)