Wydział Systemów Własnych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wydział Systemów Własnych by Mind Map: Wydział Systemów Własnych

1. Artur Szatkowski

1.1. Parę słów o mnie

1.2. Jaka jest moja rola?

1.2.1. Eliminować przeszkody w Waszej Pracy

1.2.2. Zwiększać wartość naszych produktów

1.2.3. Dbać o Was- stwarzając warunki do efektywnej i kreatywnej pracy.

1.2.4. Wskazywać kierunki działania a nie sposób realizacji

1.3. Co cenię?

1.3.1. Samodzielność

1.3.2. Odpowiedzialność

1.3.3. Jeśli problem / propozycja rozwiązania

1.3.4. Kreatywność

1.3.5. Dzielenie się wiedzą

1.3.6. Wysoką jakość pracy.

1.4. Co jest dla mnie kłopotem?

1.4.1. Niedotrzymywanie ustaleń bez informacji o zagrożeniu.

1.4.2. Niekoleżeństwo, brak współpracy, ego

1.4.3. Brak ostrzegania o problemach

2. Co chcemy osiągnąć przez najbliższe 3 miesiące?

2.1. Nauczyć się codziennej współpracy z Interesariuszami.

2.2. Nauczyć się mierzyć swoją wydajność - aby lepiej planować.

2.3. Co dwa tygodnie wypracowywać wersję oprogramowania gotową na produkcję.

3. Jak chcemy to osiągnąć?

3.1. Pracując zwinnie - pamiętajmy (inspekcja/adaptacja)

3.2. Zbierając dane dotyczące tempa naszej pracy

3.3. Dekomponować zadania na każdy dzień.

3.4. Mając wspólne tożsame spojrzenie na sytuację - transparencja i "Definition of Done"

4. Porozmawiajmy

4.1. Czego oczekujecie od Menedżera?

4.2. Jak aktualnie pracujemy?

4.3. Jakie macie przemyślenia, do czego Waszym zdaniem powinniśmy dążyć.

4.4. Nasza Grupa Produktowa - popatrzmy na zadania.

5. Wstęp do organizacji pracy

5.1. Lean - eliminowanie straty

5.1.1. Częściowo wykonana praca

5.1.2. Dodatkowe procesy

5.1.3. Dodatkowe funkocjonalności

5.1.4. Przełączanie zadań

5.1.5. Czekanie

5.1.6. Ruch

5.1.7. Błędy

5.2. Agile

5.2.1. Dlaczego AGILE?

5.2.1.1. Standish Group

5.2.2. Manifest AGILE

5.2.2.1. Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nich innych. W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

5.2.2.1.1. Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi

5.2.2.1.2. Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji

5.2.2.1.3. Współpracę z klientem od negocjacji umów

5.2.2.1.4. Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

5.2.3. SCRUM dla projektów wytwórczych

5.2.3.1. SCRUM

5.2.3.2. Wartości

5.2.3.2.1. Zaangażowanie

5.2.3.2.2. Odwaga

5.2.3.2.3. Skupienie

5.2.3.2.4. Otwartość

5.2.3.2.5. Poszanowanie

5.2.3.3. Filary

5.2.3.3.1. Przejrzystość

5.2.3.3.2. Inspekcja

5.2.3.3.3. Adaptacja

5.2.4. KANBAN dla projektów utrzymaniowych

5.2.5. Zasady AGILE

5.2.5.1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.

5.2.5.2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.

5.2.5.3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.

5.2.5.4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.

5.2.5.5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.

5.2.5.6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.

5.2.5.7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.

5.2.5.8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.

5.2.5.9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.

5.2.5.10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.

5.2.5.11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.

5.2.5.12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

6. Nasza rola w organizacji?

6.1. Jesteśmy opiekunami produktów

6.2. Maksymalizujemy wartość naszych produktów

6.3. Działamy usługowo na rzecz Interesariuszy

6.4. Dążymy do samodzielności w działaniu

6.5. Przyglądamy się jak pracuje biznes i usprawniamy mu pracę.