Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Brian Tracy - 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti by Mind Map: Brian Tracy - 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Brian Tracy - 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti

Uvod

0. Predgovor

informacije neskončno deljive

znanje se nenehno kopiči

tekmovalnost

Pravilo 10 : 90

seminarji

kako dosledno se držiš načela ?

uspešni ljudje so izrazito dejavni

1. Zakoni živlenja

1. vzroka in posledice

2. pričevanja

3. pričakovanj

4. privlačevanja

5. ujemanja

Povzetek

2. Zakoni uspešnosti

6. nadzora

7. naključja

8. odgovornosti

9. usmeritve

10. izravnave

11. usluge

12. vloženega napora

13. poplačanosti

14. priprave

15. prisilne učinkovitosti

16. odločanja

17. ustvarjalnosti

18. prilagodljivosti

19. vztrajnosti

Povzetek

3. Zakoni poslovanja

namena

organizacije

zadovoljevanja strank

stranke

kakovosti

zastaranja

inovacije

odločilnih dejavnikov uspešnosti

trga

specializacije

segmentacije

osredotočenosti

diferenciacije

odličnosti

Povzetek

4. Zakoni vodenja

poštenja

poguma

stvarnosti

moči

ambicije

optimizma

empatije

odskoka

neodvisnosti

čustvene zrelosti

odličnosti

predvidevanja

Povzetek

5. Zakoni denarja

obilja

menjave

kapitala

časovne perspektive

varčevanja

shranjevanja

Parkisov zakon

treh

ivenstiranja

obrestnih obresti

akumulacije

privlačnosti

pospeševanja pospeška

Povzetek

6. Zakoni prodaje

prodajanja

ambicije

potrebe

reševanja težav

prepričanja

varnosti

tveganja

zaupanja

odnosov

prijateljstva

umestitve

perspektive

priprave

nasprotne motivacije

Povzetek

7. Zakoni pogajanja

Univerzalni zakon pogajanja

prihodnosti

zmage za vsako ceno

neomejenih možnosti

štirih

izbire ustreznega časa

pogojev

priprave

avtoritete

nasprotnega vidika

moči

želje

vzajemnosti

odhoda

dokončanosti

Povzetek

8. Zakoni izrabe časa

jasnosti

prednostnih nalog

sosledja

največjega bogastva

nagrad

načrtovanja

zaporednosti

vzvoda

pravočasnosti

prakse

prisilne učinkkovitosti

sposobnosti

osredotočenosti

Povzetek