Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Brian Tracy - 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti by Mind Map: Brian Tracy - 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Brian Tracy - 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti

Uvod

0. Predgovor

informacije neskončno deljive

znanje se nenehno kopiči

tekmovalnost

Pravilo 10 : 90

10 odstotkov časa za iskanje temelnjih zakonov, načel, pravil, metod, tehnik, prihrani 90 odstotkov časa in truda za dosego zastavljenih ciljev

seminarji

kako dosledno se držiš načela ?

uspešni ljudje so izrazito dejavni

1. Zakoni živlenja

1. vzroka in posledice

aristotelovo načelo o vzročnosti

Vse se zgodi z nekim razlogom; kajti sleherni učinek ima svoj posebni vzrok.

misli so vzroki, okoliščine pa učinki

če spremenimo mišlenje; spremenimo življenje

sleherna velika organizacija je zgolj podaljšana senca posameznika

Uporaba, 1., Razmislite o najpomebnejših vidikih svojega živlenja, družini, zdravju, delu, gmotnih razmerah, bodote pozorni na vzročne povezave, mislite, govorite, občutite, počnete, uspehi ki jih dosegate, 2., bodite pošteni do sebe, katere spremembe bi lahko vnesli v svoje mišlenje, da bi izboljšali del svojega živlenja

2. pričevanja

Vse, o čemer ste resnično in iskreno prepričani, postane vaša resničnost

Uporaba, Otresite se dvomov in strahov, nobenih omejitev, Ko bi imeli ves čas, denar, nadarjenost, spretnost in zveze - Kaj bi hoteli storiti v svojem živlenju, Vprašaj znanca - Zaradi katerih prepričanj ne dam vse od sebe ?, Zato, ker sam ne ... vidiš (zavedaš)

3. pričakovanj

Vsa naša pričakovanja, če se zares zanesete nanje, postanejo kakor prerokbe, ki se uresničijo

Uporaba, Pričakujte samo najboljše, ponavadi ima vsak "Zato" svoj "Zakaj", pozitivno pričakovanje, predstavlajte si, da so zmožnosti neomejene, prihodnost je omejena samo z domišljijo

4. privlačevanja

Ste živ magnet; v svoje živlenje nenehno privabljate ljudi, okoliščine in položaj, ki so v skladi z vašo miselnostjo

Kar hoćete, hoče vas

naše misli so izredno močne, so oblika duhovne energije

korenite spremembe prinesejo, nove vrednote, nove vizije, nove strategije, nova politika odnosov, do strank, do sodelavcev

Uporaba, razčlenite in preučite sami sebe in svoje razmišlanje, pripišite si zasluge, stvari ki vam niso všeč, hiba v razmišlanju, Kaj v meni povzroča ta položaj ?, Kaj moram storiti v svojem razmišlanju, če želim izboljšati ta ali oni vidik svojega živlenja ?

5. ujemanja

Naš zunanji svet je izraz našega notranjega sveta; ujema se z našimi prevladujočimi vzorci mišlenja

Uporaba, poiščite primere, ko vaš zunanji svet zrcali vaš notranji svet misli, čustev in pričakovanj, začnite v sebi graditi zavestni, miselni ekvivalent živlenja, ki bi ga radi uživali na zunaj., kaj bi morali storiti ?

Povzetek

Če boste izboljšali svoje mišlenje, boste izboljšali svoje živlenje

Vse je odvisno zgolj od vas samih

2. Zakoni uspešnosti

6. nadzora

Dobro se počutimo le, če smo gospodar svojega življenja

občutek samonadzora, ključna sestavina človekove osebnosti in uspešnosti, lokus nadzora, notranji, malo stresa, veliko naredijo, zunanji, stres, naredijo malo, Kognitivna psihologija

Sprememba je neizbežna, Cilji zagotavljajo, da se spremembe v našem življenju odvijajo pretežno tako kot si želimo

Nadzorovana sprememba nas nedvomno vodi k večjim uspehom kakor nenadzorovana

Da bi dobili nadzor nad svojim življenjem, moramo najprej dobiti nadzor nad svojim umom

Uporaba, Skrbno razmislite o svojem živlenju, deli, ki povzročajo največ stresa, Sprejmite odločitev za vsako od teh poddročij

7. naključja

Živlenje je niz nepovezanih dogodkov in stvari se dogajajo naključno, psihološko načelo

Če ne načrtujemo, načrtujemo svoj neuspeh, ni nenamerno

Uporaba, razmisli katera področja poslovnega živlenja vas obdajajo z nezadovoljstvom, in občutkom da ne moreš storiti ničesar, kaj bi moral storiti da dobiš nadzor nad stvarmi, Nemudoma stori nekaj zato, da spet dobite nadzor nad okoliščinami v življenju, ki te navdajaji z občutkom ujetosti in nemoči

8. odgovornosti

Popolnoma odgovorni smo za vse, kar smo, in vse, kar postanemo dosežemo, razmišljamo, odločamo

Vselej samo odločamo o tem, kaj mislimo in kaj počnemo

Odgovornost se začne tako, da prevzamemo popln nadzor nad vsebino svojega podzavesnega uma

Vse je odvisno od vas samih

Uporaba, Sprejmite odgovornost za svoje delo, nikdar se ne opravičujte ali prelagajte krivde na druge, prijavljate se kot prostovoljci za dodatne naloge in dela

9. usmeritve

Uspešni ljudje imajo izostren čut za smoter in usmeritev, in sicer na vsakem življenskem področju, bistvo uspeha so cilji, jasni določeni cilji

Uporaba, list papirja, Untitled, Untitled, "Sanjski seznam", datum, zamili si svojo "petletno sanjarijo", minilo je pet let, živlenje je v vseh pogledih popolno, dosegli ste vse cilje, rešili vse težave, in zdaj živite kot ste nekdaj sanjarili, predstavljajte si, dohodek, bačni račun, odnosi z drugimi, družinsko živlenje, zdravje, delo, poklicna pot, V vsakem pogledu IDEALNI, Kako bi bilo to videti ?, Kaj bi počeli ?, S kom bi bili ?, Koliko bi zaslužili ?, Kako bi živeli ?, Kakšna bi bila vaša družina ?, Kakšno ?, hišo, avto, obleke, Kakšna bi bila telesna pripravljenost ?, Sanjsko sliko opiši v vseh podrobnostih ne pozabi zapisati ničesar, kar bi rad imela na "sanjskem seznamu", Seznam uredi po prednostih, najbolj zaznamovale vaše življenje, označi s črko A in tako naprej B, C, Cilje pod A napiši na drug list papirja, in jih uredi prednostno, od A1 do Ax, Cilj A1 je "poglavitni namen", najbomebnejši cilj v vašem živlenju, Kakor hitro se boste sami odločili za svoj cilj, se boste pridružili vrhnjim 3% odstotkov uspešnežev v naši družbi, Pri delavnicah iz strateškega načrtovanja velikih podjetij uporabljamo podobno vajo, minilo je 5 let .. njihivo podjetje je v vseh pogledih idealno, potem vsakega izmed sudelojočih poprosimo, naj podjetje opiše tako, kot ga sam vidi z vidika svoje odgovornosti, Nato pretresemo in določimo poglavitne cilje, ki bi jih podjetje doseglo, če bi bilo v vseh pogledih idealno, Izlušči se najpomebnejši cilj oziroma "output", donesek, ki naj bi ga podjetje doseglo, Tedaj postane jasno, da so vsi drugi cilji "inputi", se pravi pravi vloški, oziroma koraki proti uresničitvi poglavitnega cilja, Podan je primer za neko veliko verigo restavracij, Razdeli cilje v tri kategorije, osebni cilji, to so razlogi "Čemu" počnete to, kar pač počnete, kvalitativni cilji, nanašajo se na, ljudi, čas, kakovost življenja, Mnogi namreč pri tem zaidejo, saj se pehajo samo še za gmotnimi dobrinami, pri tem pozabljajo, čemu pravzaprav to počno, poklicna pot in gmotni cilji, to so tisti "Kaj" z vašega seznama ciljev, Ta "kaj" se pravi poslovni in finančni cilji, poklicni dosežki, zaslužek, prodaja, dobički, skratka denar, oziroma gmotni cilji, osebni in poklicni razvoj, to so cilji, ki odgovarjajo na vprašanje "Kako", to so reči, ki jih morate narediti oziroma se za njih usposobiti, da bi dosegli gmotne cilje, Cilji na teh treh življenskih področijih morajo biti med seboj uravnovešeni, da jih boste lažje uresničili, Naredi podroben načrt, kako nameravaš doseči svoje cilje, zapišite cilj A-1 v sedanjiku, Zaslužim 10.000.000 sit na leto, potem naredi seznam vsega, kar lahko storite, da bi ta cilj dosegli, Seznam s časoma izpopolnjujte dokler ne bo popoln, Untitled, Nato storite isto z vsakim izmed drugih ciljev, seznam uredite po času in prednosti, katere naloge morate opraviti prej, kaj je najpomebnejše, kaj bo najbolj pripomoglo k uresničenju cilja, pri vsaki zamisli dopišite A, B ali C, nato vsako označite z A-1, ...C-3, Tako boste imeli prednosto urejen seznam najpomebnejših ciljev, ter prednostno urejen seznam dejavnosti, ki se jih morate lotiti, da bi dosegli cilje, Imeli boste cilj in načrt za vsako pomembo področje svojega življenja, Ta načrt vsak dan prebirajte, zjutraj in zvečer... In sklenite da boste vsak dan storili kaj , da se boste približali uresničitvi enega ali več izmed svojih najpomebnejših ciljev., korak, natanko, Natanko premislite, kaj bi radi, zapišite, to si zapišite, v jasnem in določnem jeziku, in kar se da podrobno, skrajni rok, Postavite si skrajni rok. Če je cilj zelo zahteven, dolgoročen ali zapleten, si postavite tudi pomožne roke, seznam, Sestavite seznam vsega, za kar menite, da morate storiti, da dosežete zastavljeni cilj, načrt, Seznam si uredite v nekašen načrt, zasnovan po prednostnih in zaporedju uresničevanja, skratka tako, da bo iz njega razvidno kaj morate storiti, preden se lotite nasljednje naloge, Nikar ne odlašajte, Načrt začnite nemudoma izvajati. Nikar ne odlašajte, Vsak da storite kaj, Vsak dan storite kaj, kar vas bo približalo cilju, pa naj bo še takšna malenkost, Spoznanje, Ključ do velikega uspeha, vsak dan moraš kaj storiti

10. izravnave

Vselej dobimo, kar si zaslužimo, bodisi dobro ali slabo.

Ziglerjev zakon, V živlenju lahko imate vse, kar si želite, če boste dovolj pomagali drugim dobiti, kar si želijo

Uporaba, Odločite se, kaj zares želite, nato pa določite ceno, ki ste jo voljni plačati, da bi to dosegli., Preudarite, katere nove spretnosti in vrline boste potrebovali, da bi dosegli svoje cilje.

11. usluge

V živlenju bomo dobili toliko, kolikor so vredne naše usluge drugim.

Untitled, 1. Vse bogastvo se začne s prodajo osebnih uslug, 2. Če hočemo več iztržiti, moramo več in bolje služiti drugim., 3. Vsakdo dela "za provizijo"., temelji na vrednoszi vaše usluge

Uporaba, Natanko pretehtajte, kdo so pravzprava vaše stranke., poslovno živlenje, zasbno živlenje, Kaj potrebujejo od vas, da bi kar najbolje delali, Kako lahko postanete se bolj dragoceni zanje, Premislite, katere so vaše najpomebnejše zunanje stranke, današnje, prihodnje, Zapiši si vprašanja, naredi načrt, in se loti dela. Vaša prihodnost je odvisna od tega

12. vloženega napora

Vsak dosežek je plod trdega dela, Vsaka ura ki jo dodate tem 40.. je naložba v vašo uspešnost, Menedžerji in manši podjetniki v Ameriki delajo povprečno od 58 do 59 ur na teden., mnogi celo od 70 do 80 ur

Vsak velik uspeh je plod dolgotrajnega obdobja trdega dela, ki je userjeno proti jasno določenemu cilju., Kaj skušam doseči, Kako to skušam doseči

Čim trše delaš, tem več sreče imaš.

Da bi dosegli več kot povprečnež, moramo delati dlje kot povprečnež.

Uporaba, Že danes sklenite delati dlje in trše kot drugi., Ena ura osredotočenega, neprekinjenega dela vam bo dala toliko kot dve ali tri običajnega, Vaša storilnost se bo podvojila, z njo pa tudi vaša vrednost., Vrh tega pa se boste, če boste prišli uro prej in ostali uro dle .. izonili najhuši prometni gneči!

13. poplačanosti

Če vselej naredimo več, kot smo plačani, bomo vselej plačevani bolje, kot smo zdaj,

Uporaba, Razmislite malce o svojem delu., Kaj in kako bi lahko delali bolje, pametneje učinkovitejše, Kaj lahko storite, kaj lahko poenostavite ali črtate , da vam bo ostalo več časa za tisto, kar je res pomembno.

14. priprave

Za uspešno delo je potrebna temeljita priprava.

Opravi svojo "domačo nalogo"; človek se vselej spotakne ob malenkostih., Sloni ne pikajo

Dejanje brez pomislika je boter slehernega neuspeha, Murphyjev zakon, Murphy je bil optimist

Uporaba, Dobro premisli, katere so najpomembnejše naloge in dolžnosti, Sleherna podrobnost, Zapiši, Pred vsako pomembno odločitvijo oziroma dejanjem se pozanimaj za mnenja drugih, Kaj vam lahko povejo njegove izkušnje, Poišči dejstva, resnična, ne zgolj, očitna, dozdevna, domnevna, logična

15. prisilne učinkovitosti

Čim več stvari moramo opraviti v določenem času, tem bolj smo prisiljeni posvečati najpomebnejšim nalogam.

Nikdar ne bo dovolj časa, da bi storili vse, kar moramo storiti., Če ste uspešn, imate skoraj vedno preveč dela in premalo časa

Šele ko se pretegnemo vidimo česa vsega smo pravzaprav zmožni.

S polno zmogljivostjo čahko delamo le, kadar svoj čas izrabljamo tako, kot si najbolj želimo., Kako bi lahko zdajle ker najbolje izkoristil svoj čas?

Uporaba, Pomnite, da lahko opravite samo eno delo naekrat, Razmislite, s katerim delom bi najbolj koristili svoji organizaciji., osredotočite se nanj in se posvetite zgolj njemu, Čemu ste na plačilnem seznamu?, Katere določne, opremeljive, izmerljive koristi pričakujeo od vas?, In kaj od vsega tega je najpomebnejše za poklicni vzpon?

16. odločanja

Sleherni velik življenski korak se začne z jasno odločitvijo in predanostjo dejanju, Prizgojite si torej odločnost

Bodi neustrašen, in nevidne sile ti bodo priskočile na pomoč.

Ravnaj, kakor da ti ne more spodleteti, in res ti ne bo.

"Samo storite to!", postavi si cilje, naredi načrte, zamisli, da ti ne more spodleteti, stori to

Uporaba, Natanko razmislite, na katerih življenski in poklicnih področjih bi morali sprejeti nekaj povsem nedvoumnih odločitev, Ponavadi je vsakeršna odločitev boljša kot nobena, Untitled, bodite odločni, zganite se, poskusite srečo, ravnajte pogumno in nevidne sile vam bodo priskočile na pomoč, nič ne odlašajte

17. ustvarjalnosti

Uporaba, Urite se v "kresnaju misli"., Vzemite kateri koli cilj

Vsak napredek v človeškem živlenju se začne z zamislijo v posameznikovem umu.

Naša zmožnost porajati nove zamisli je neomejena, ne glede na namene, ki jih imamo pri tem. Se pravi, da so neomejene tudi naše zmožnosti.

Človekov duh lahko doseže vs, kar si zamisli in v kar verjame.

Svetu vlada domišlija

Domišlija je pomebnejša od dejstev

18. prilagodljivosti

Uporaba

19. vztrajnosti

Uporaba

Povzetek

Uspešen je tisti, ki je zadovoljen s tem, kar ima

Dosežek NI uspeh

Zapiši svoje cilje (le 3% ljudi ima zapisane svoje cilje)

vaja, Zapiši seznam 10-tih stvari, Cilje napiši v sedanjiku - kakor da je že leto naokli in ste jih že dosegli, pri opisovanju ciljev uporabi prvo osebo ednine, ne pa nedoločnik, podzavestni um sprejema samo ukaze, ki so osebni, trdilni in so izraženi v sedanjiku

3. Zakoni poslovanja

namena

Uporaba

organizacije

Uporaba

zadovoljevanja strank

Uporaba

stranke

Uporaba

kakovosti

Uporaba

zastaranja

Uporaba

inovacije

Uporaba

odločilnih dejavnikov uspešnosti

Uporaba

trga

Uporaba

specializacije

Uporaba

segmentacije

Uporaba

osredotočenosti

Uporaba

diferenciacije

Uporaba

odličnosti

Uporaba

Povzetek

4. Zakoni vodenja

poštenja

Uporaba

poguma

Uporaba

stvarnosti

Uporaba

moči

Uporaba

ambicije

Uporaba

optimizma

Uporaba

empatije

Uporaba

odskoka

Uporaba

neodvisnosti

Uporaba

čustvene zrelosti

Uporaba

odličnosti

Uporaba

predvidevanja

Uporaba

Povzetek

5. Zakoni denarja

obilja

Uporaba

menjave

Uporaba

kapitala

Uporaba

časovne perspektive

Uporaba

varčevanja

Uporaba

shranjevanja

Uporaba

Parkisov zakon

Uporaba

treh

Uporaba

ivenstiranja

Uporaba

obrestnih obresti

Uporaba

akumulacije

Uporaba

privlačnosti

Uporaba

pospeševanja pospeška

Uporaba

Povzetek

6. Zakoni prodaje

prodajanja

Uporaba

ambicije

Uporaba

potrebe

Uporaba

reševanja težav

Uporaba

prepričanja

Uporaba

varnosti

Uporaba

tveganja

Uporaba

zaupanja

Uporaba

odnosov

Uporaba

prijateljstva

Uporaba

umestitve

Uporaba

perspektive

Uporaba

priprave

Uporaba

nasprotne motivacije

Uporaba

Povzetek

7. Zakoni pogajanja

Univerzalni zakon pogajanja

Uporaba

prihodnosti

Uporaba

zmage za vsako ceno

Uporaba

neomejenih možnosti

Uporaba

štirih

Uporaba

izbire ustreznega časa

Uporaba

pogojev

Uporaba

priprave

Uporaba

avtoritete

Uporaba

nasprotnega vidika

Uporaba

moči

Uporaba

želje

Uporaba

vzajemnosti

Uporaba

odhoda

Uporaba

dokončanosti

Uporaba

Povzetek

8. Zakoni izrabe časa

jasnosti

Uporaba

prednostnih nalog

Uporaba

sosledja

Uporaba

največjega bogastva

Uporaba

nagrad

Uporaba

načrtovanja

Uporaba

zaporednosti

Uporaba

vzvoda

Uporaba

pravočasnosti

Uporaba

prakse

Uporaba

prisilne učinkkovitosti

Uporaba

sposobnosti

Uporaba

osredotočenosti

Uporaba

Povzetek