ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ by Mind Map: ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ

1. СУБ'ЄКТИ

1.1. ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

1.1.1. ВЗАЄМОДІЯ

1.1.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.1.3. УСВІДОМЛЕНЕ НАВЧАННЯ

1.1.4. ПАРТНЕРСТВО

1.1.5. ВЛАСНИЙ ТЕМП

1.1.6. НАВИЧКИ ІКТ, ГАДЖЕТИ

1.2. ПЕДАГОГ

1.2.1. ЛІДЕР

1.2.2. КОНСУЛЬТАНТ, ТРЕНЕР

1.2.3. СУПРОВОДЖУЄ НАВЧАННЯ

1.2.4. КООРДИНУЄ, ПРОЕКТУЄ

1.2.5. КОНСТРУЮЄ

1.2.6. ФОРМУЄ КОМПЕТЕНЦІЇ НУШ

1.2.7. ПУБЛІКУЄ, РОЗМІЩУЄ

1.2.8. ВІДКРИТИЙ ДЛЯ НОВИХ СТРАТЕГІЙ

1.3. БАТЬКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1.3.1. ПАРТНЕРИ В НАВЧАННІ

1.3.2. ОДНОДУМЦІ

1.3.3. ПОІНФОРМОВАНІ

2. МОДЕЛЬ УРОКУ

2.1. ПРОГНОСТИЧНА МЕТА

2.2. СПІРАЛЕПОДІБНА БУДОВА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

2.3. СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

2.4. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

2.5. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

2.6. РОЗРОБКА ПЛАНУ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

2.7. ВИСУНЕННЯ ГІПОТЕЗ

2.8. ВІДКРИТТЯ НОВОГО ЗНАННЯ

2.9. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

2.10. РЕФЛЕКСІЯ

2.11. РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

3. Навчально-методичне забезпечення

3.1. У ДОМА

3.1.1. ПІДРУЧНИКИ

3.1.2. СЛОВНИКИ

3.1.3. ПРЕЗЕНТАЦІЇ

3.1.4. ВІДЕОРОЛИКИ

3.1.5. САЙТИ

3.1.6. БЛОГИ

3.1.7. ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ

3.1.8. СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ

3.1.9. АУДІОЛЕКЦІЇ

3.2. У КЛАСІ

3.2.1. ПІДРУЧНИКИ

3.2.2. ПРОЕКТИ

3.2.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

3.2.4. ІНФОГРАФІКА

3.2.5. МЕНТАЛЬНІ КАРТИ

3.2.6. РОБОЧИЙ ЛИСТ

3.2.7. КОМП'ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

3.2.8. КОРОТКІ ВІДЕО