Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IKANOS by Mind Map: IKANOS

1. INFORMAZIOA

1.1. HOBEKUNTZAK

1.1.1. EBALUATZEA

1.2. INDARGUNEAK

1.2.1. BILATU, MIATU ETA IRAGAZTEA

1.2.2. GORDE ETA BERRESKURATZEA

2. KOMUNIKAZIOA

2.1. INDARGUNEAK

2.1.1. TEK. ELKARRI ERAGITEA

2.1.2. INFOR. ETA EDUKIAK PARTEKATZEA

2.1.3. ON LINE HIRITARGOAN PARTE HARTZEA

2.1.4. NETIKATA

2.1.5. NORTASUN DIGITALA KUDEATZEA

2.2. HOBEKUNTZAK

2.2.1. KANAL DIGITALEN BITARTEZ KOLABORATZEA

3. EDUKIA SORTZEA

3.1. HOBEKUNTZAK

3.1.1. EGILE ESKUBIDEAK ETA LIZIENTZIAK

3.2. INDARGUNEAK

3.2.1. EDUKIAK SORTZEA

3.2.2. INTEGRATU, BERRIZ LANTZEA

3.2.3. PROGRAMATZEA

4. SEGURTASUNA

4.1. HOBEKUNTZAK

4.1.1. GAILUEN BABESA

4.2. INDARGUNEAK

4.2.1. DATU PERTSONALEN BABESA

4.2.2. OSASUNAREN BABESA

4.2.3. INGURUGIROAREN BABESA

5. ARAZOAK KONPONTZEA

5.1. INDARGUNEAK

5.1.1. ARAZO TEK. KONPONTZEA

5.1.2. ERANTZUN TEK. IDENTIFI.

5.1.3. BERRIZTATU ETA TEK. SORMENEZ ERA.

5.1.4. GAITASUN DIGI. ARRAILAK IDENT.