Kerangka Teori

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kerangka Teori by Mind Map: Kerangka Teori

1. Fungsionalisme

1.1. Parsons (1975)

1.1.1. Membayangkan individu bertindak kepada insentif dan dikawal oleh hukuman dan denda

1.1.2. Kepentingan dalam satu pola - wujud pembahagian buruh dan individu yang berkongsi nilai bersama

2. Pilihan Rasional

2.1. Sowell (1975), Schelling (1978), Banton (1997), Mansor (2000)

2.1.1. Individu mempunyai tujuan dan kecenderungan yang berbeza

2.1.2. Mengikut sentimen peribadi dan kepercayaan sosio persekitaran

2.1.3. Individu gagal dan tidak puas hati akan berpaling kepada soal agama dan ketuhanan

2.1.4. Lebih kepada batas kumpulan yang tertutup

3. Teori pasaran Buruh Terpisah

3.1. Bonacich (1972) *Pasaran buruh terpisah mengikut garis etnik *3 Kelas utama

3.1.1. Buruh yang dibayar gaji tinggi diancam oleh buruh gaji rendah

3.1.2. Ahli kelas peniaga hendakkan buruh murah dan lemah bersaing

3.1.3. Buruh gaji tinggi takutkan buruh murah kerana mereka mudah dikuasai oleh peniaga

3.1.4. Buruh murah dikeluarkan dari kawasan merekan atau mewujudkan sistem kasta

4. Kelas

4.1. Cox (1948) *Mendapati masalah persoalan kelas dan sistem kasta *Semua pertelingkahan ras boleh dikaitkan dengan dasar sikap golongan kapitalis dan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan kelas buruh

4.1.1. Apabila kapitalisme berkembang, buruh akan tertindas

4.1.2. Hubungan tidak sama rata antara orang kulit putih dan hitam

4.1.3. Ras wujud jerana dapat menguntungkan kelas pemerintah

5. Pertukaran sosial

5.1. W. Thibaut & Harold H. Kelly

5.1.1. Teori menerangkan tentang pembelajaran dibentuk melalui ganjaran dan denda berdasarkan prinsip ekonomi klasik

5.1.2. Melihat manusia terlibat dengan aktiviti sosial bagi dapatkan ganjaran, keuntungan, minimumkan kos

5.1.3. menunjukkan kehidupan manusia sebagai ikhtiar sosial

6. Sistem Ekologikal

6.1. Mikrosistem

6.2. Mesosistem

6.3. Ekosistem

6.4. Makrosistem

6.5. Kronosistem

7. Teori Ekologi

7.1. 4 Usul:

7.1.1. Hijrah sama rata

7.1.2. Kesedaran terhadap perbezaan status

7.1.3. Status tinggi tidak mahu bersaing dengan status rendah

7.1.4. Prejudis

7.2. Park (1950)

7.2.1. Sarjana sosiologi

7.2.2. Membicarakan tentang hubungan ras

7.2.3. Dipengaruhi oleh pendekatan Darwin (1859) "kemenangan bagi yang tergagah"

7.3. 2 Warisan:

7.3.1. Setiap ahli kumpulan ras warisi pusaka biologikal melalui perkahwinan

7.3.2. Setiap ahli kumpulan sosial dipindahkan melalui komunikasi

7.3.2.1. Evolusi organik dan biologikal (individu)

7.3.2.2. Superorganik dan evolusi sosial dan kebudayaan (kumpulan)

8. Freudian

8.1. Dollard (1937)

8.1.1. Konsep Prejudis (Sikap mempertahankan hak orang kulit putih)

8.2. Usul Dollard (1937) *Kekecewaan psikologi disebabkan kehidupan social *Kekecewaan boleh dikurangan dengan kekerasan

8.2.1. kekerasan lebih mudah diluah ke sasaran yang tertentu

8.2.2. Orang Kulit Putih - Kehitaman adalah ketakutan dan keinginan yang terpendam

8.2.3. Kelompok minoriti menjadi sasaran

9. Masyarakat Majmuk

9.1. Furnivall (1948), Smith (1965)

9.1.1. Mengenalpasti masyarakat di Asia Tenggara, kawasan wujudnya satu rantai manusia Eropah, Cina, India, dan berbagai kumpulan tempatan.

9.1.2. Bergaul tetapi tidak bergabung dengan setiap kumpulan berpegang pada agama, bahasa, kebudayaan, idea dan cara hidupnya sendiri

9.1.3. Dalam bidang ekonomi. pembahagian buruh mengikut garisan ras

9.2. Kuper (1974, 1977)

9.2.1. Teori kelas boleh menjelaskan bentuk pengkategorian ras dalam masyarakat

9.3. Usul Teori Kuper

9.3.1. Hubungan politik mempengaruhi hubungan cara pengeluran dan lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan hubungan sebaliknya

9.3.2. Konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras, bukan garisan kelak

9.3.3. kategori ras ditentukan oleh sejarah