Класифікація САПР

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класифікація САПР by Mind Map: Класифікація САПР

1. По складності об'єкта проектування

1.1. простий об'єкт

1.2. середньої складності

1.3. складний

1.4. дуже складний

1.5. дужее исокої складності

2. По кількості рівнів в стуктурі технічного забезпечення

2.1. однорівнева

2.2. дворівнева

2.3. трьохрівнева

3. По типу об'єкта проектування

3.1. виробів машинобудування

3.2. виробів приладобудування

3.3. технологічні процеси машинобудування та приладобудування

3.4. об'єктів будівництва

3.5. технологічних поцесів будіництва

3.6. програмних виробів

3.7. організаційних систем

3.8. інші

4. За рівнем автоматизаії проетування

4.1. низько автоматизоване проектування

4.2. середньо-автоматизоване проектування

4.3. високоавтоматизоване

5. По кількості документів що випускаються

5.1. малої продуктивності

5.2. середньої продуктивності

5.3. високої продуктивності

6. По комплексності автоматизації проектування

6.1. одно етапна

6.2. багато етапна

6.3. комплексна

7. По характеру документів

7.1. текстові і (чи) графічні на паперовій основі

7.2. на машинних насіях

7.3. на фото носіях

7.4. комбінована