Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EPD by Mind Map: EPD
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EPD

Workflow/ Business Intelligence

Beter/sneller inzicht bij consulteren gegevens

Opvang personeelstekort

Efficiëntere registratie

Geen kopieerwerk bij extramurale behandelingen

Up to date info

interdisciplinair / zorgcoördinatie / zorgcontinuïteit

auto - notificatie

Juiste clinische pad

Nieuw knooppunt

Patiëntenregie

Sturing/regie

patient heeft beste inzicht in eigen ziekte

Arts heeft beste medische inzicht

Wederzijdse feedback = betere verstandhouding

auto-notificatie

Transparantie

Duidelijke interface

Voorlichting over ziekte

Zelf bepalen wie welke info mag inzien

Zelf managemant

Chronische ziekten

Kostenbesparing

minder foutieve of dubbele behandelingen / foutreductie

Juiste klinische pad

betere behandeling = minder kosten

betere beleidsbeslissingen

Geen aparte kosten kwaliteits registratie

Vaak geen personeelsreductie, eerder kwaliteitsverhogend

Kansen

De wet van de remmende voorsprong geldt ook andersom

Van klant naar partner

Samen met leverancier/ implementator dingen bouwen en verkopen

Nieuwe communicatie standaarden

Besef dat je er met HL7 niet bent

Functionele standaarden, Toegangsparametrisatie, Waar overlapt info en naar welke database, Hoe communiceren databases

Technologische vooruitgang

Hardware, Delen van backup, Glasvezel, Snelheid, Gebruik smartphones en tablets

Software, Standaarden

Ontwikkeling professionele standaarden (zorgpaden)

Nadenken over een ontwikkelingsmodel, web based bouwen en daarna overzetten in eigen systeem ?, wikipedia techniek, kiezen voor partner ziekenhuizen, Maken van web based interface en database en koppelen met ZIS-EPD, Hybride ZIS en web based EPD maar wel integraal, SOA-architecture, Je maakt interfaces en je kan in verschillende databases kijken, Het "kwetsbare" syncen is daarbij verleden, Maakt "Best of Breed" naast ZIS-EPD mogelijk, mits volgens SOA

Vergaderen kost tijd

ICT als middel te re-organiseren

Meeste hedendaagse bedrijfsfilosofien: gebruik het vernunft van je medewerkers om de organisatie zo efficient mogelijk in te richten, Sluit aan op Lean, Sluit aan op Kroonwile, EPD = werken = re-organiseren

Bedreigingen bij keuze

keuze EPD op specificaties (specs)

Hobbyisme ICT

Niet alle specs zijn nodig

Te lang specs definieren

begripsverwarring

EPD als container bergrip

Basis EPD versus specieel EPD, Hoe definieren we basis EPD, Voorgeschiedenis, Medicatie, Allergie, Algemene parameters anamnese en lichamelijk onderzoek....., Ook onder Basis EPD wordt verstaan, EVS, Ordermanagement, Radiodiagnostiek, Overige diagnostische uitslagen, Financieele adminstratie, NICTIZ kerndossier, Hoe definieren we specieel EPD, Inzoemen op Specieele Voorgeschiedenis, Anamnese, Lichamelijk onderzoek, Aanvullend onderzoek, EPD volgt zorgpad, poliklinisch, klinisch, poliklinisch, Behandeling, Behandelingsresultaat, Zorgpad overzicht; waar staan we in het pad, Communicatie (huidige probleem) behandelaars, kwaliteits- Registratie en wetenschappelijk onderzoek

WWEPD, Het landelijk EPD, regionaal EPD. SAAS-EPD

Uiteenlopende verwachtingen/ doelen

slechts vervanging van status

medicatie voorschrijven en ordermanagement

procesmanagement

kwaliteitsregistratie

keuze- ondersteuning (4e generatie eigenschappen)

Verschillen tussen organisatie en professionals, organisatie: declaratie, kosten, personeelsmanagement, procesmanagement, professionals: workflow ondersteuning, kwaliteitsregistratie, wetenschappelijke data

Subjectiviteit keuze

Sales kwaliteit van leverancier

Mooie lay out

Moeilijke weging argumenten

Wat doen ze in de regio ?, Koppelingen binnen friesland indien 1 systeem, Samen ontwikkelen, Korting ?, overheids- subsidie ?

Kosten systeem, m.n, implementatie

(Financieele) betrouwbaarheid leverancier, grote amerikaanse onderneming versus nationale onderneming, Oude spelers vs Nieuwe Spelers

Openheid systeem, Koppelbaarheid andere applicaties, In de sales: we zijn een open systeem, maar dan.......

Cultuur leverancier, Amerikaans, NL, Brits, Duits, Product gericht, Implementatie gericht, klantvriendelijke leverancier

Toekomstige mogelijkheden

Innovatie

Scenario's die we niet willen

Innovatief product en voor 1 % gebuik maken van de geavanceerde mogelijkheden

Bij enquete MCL wil 80% slechts vervanging dossier. we kiezen daarom zo simpel mogelijk dossier

We willen van alles, maar er is geen geld meer voor implementatie

We hebben een veelbelovend systeem, maar een instabiel systeem (radiologie)

Bedreigingen bij implementatie

Kosten bouw binnen software systeem

configureerbaarheid, consultants leverancier, eigen ICT personeel, dokters/zusters/patienten kunnen het zelf

toewijding professionals

delen van dossiers met elkaar, doorverkopen dossiers, cloud/SAAS dossiers

Onvoldoende raagvlak gebruikersgroep

Te weinig betrekken van gebruikersgroep, EPD borrels, werkgroepjes

"Not invented here" syndrome

Heterogeniciteit groep, qua kennis mogelijkheden ICT, qua feeling met ICT, qua verwachtingen van ICT, qua vakinhoud, qua procesdenken

Te weinig beloning, overzicht, output: brief, MDO formulier, goede kwaliteitsregistratie, wetenschappelijk onderzoeks resultaten, USIBILITY

Algemene Ontwikkelingen ICT

Geschiedenis

Losse bedrijfs-systemen

ERP Software, Nadelen, Dure systemen, Steeds aanpassen aan bedrijfsprocessen, Implementatie, Mensen, Betrokkenheid, Bereidheid, Suoervisie, Herkenning, Gebruiksregels, Behoud van functionaliteit, Nieuw knooppunt

WEB 1.0

content

WEB 2.0

linken

vrienden

samenwerken

sociale verandering, geen technologische

WEB 3.0

Koppelen databases en organiseren databases, Service oriented architecture

Technologische verandering

Afstemmen internet toepassingen

Standaardisatie, taal

Human Computer Interaction (HCI)

vooral psychologie

drop down menu

anatomische plaatjes

overzicht = feedback

verschillende levels of detai

design

hardware

iPads ?

Wireless

Nieuw knooppunt