Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EPD by Mind Map: EPD
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EPD

Workflow/ Business Intelligence

Beter/sneller inzicht bij consulteren gegevens

Opvang personeelstekort

Efficiëntere registratie

Geen kopieerwerk bij extramurale behandelingen

Up to date info

interdisciplinair / zorgcoördinatie / zorgcontinuïteit

auto - notificatie

Juiste clinische pad

Nieuw knooppunt

Patiëntenregie

Sturing/regie

auto-notificatie

Transparantie

Zelf bepalen wie welke info mag inzien

Zelf managemant

Kostenbesparing

minder foutieve of dubbele behandelingen / foutreductie

betere behandeling = minder kosten

betere beleidsbeslissingen

Geen aparte kosten kwaliteits registratie

Vaak geen personeelsreductie, eerder kwaliteitsverhogend

Kansen

De wet van de remmende voorsprong geldt ook andersom

Van klant naar partner

Nieuwe communicatie standaarden

Technologische vooruitgang

Ontwikkeling professionele standaarden (zorgpaden)

ICT als middel te re-organiseren

Bedreigingen bij keuze

keuze EPD op specificaties (specs)

begripsverwarring

Uiteenlopende verwachtingen/ doelen

Subjectiviteit keuze

Moeilijke weging argumenten

Scenario's die we niet willen

Bedreigingen bij implementatie

Kosten bouw binnen software systeem

Onvoldoende raagvlak gebruikersgroep

Algemene Ontwikkelingen ICT

Geschiedenis

WEB 1.0

WEB 2.0

WEB 3.0

Human Computer Interaction (HCI)

vooral psychologie

design

hardware

Nieuw knooppunt