WEB DEL CENTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WEB DEL CENTRE by Mind Map: WEB DEL CENTRE

1. COM HA DE SER?

1.1. 1. Pensar prèviament els apartats de la web

1.2. 2.Pensar en els usuaris de la web

1.3. 3. Definir molt bé la imatge

1.4. 4. Intuïtiva i clara

1.5. 5. Fàcil d’actualitzar

1.6. 6. Llenguatge correcte

1.7. 7. Utilització d’imatges per fer-la amigable

2. ELEMENTS

2.1. 1. Localització

2.2. 2. Calendari

2.3. 3. Serveis

2.4. 4. Informació institucional

2.5. 5. Notícies

2.6. 6. Contacte

2.6.1. 9. Ensenyaments oferts

2.7. 7. Informació inscripcions

2.8. 10. Projectes

2.9. 11. Zona privada

2.10. 12. Accés a les xarxes socials

2.11. 13. Sortides

2.12. 14. Concursos

2.13. 15. Galeria de fotos

2.14. 17. NOFC

2.15. 18. Organigrama

2.16. 8. Apartats de blocs

2.16.1. 16. Història

3. ESTRUCTURA

3.1. Molt visual

3.2. Accessible

3.3. senzilla per facilitat l'accés

3.4. ben estructurada

4. REVISTA DEL CENTRE: ELEMENT D'IDENTITAT I PERTINENÇA AL CENTRE

4.1. 1. Vetllar per la participació

4.2. 2. Tenir clara la línia a seguir

4.3. 3. Una bona coordinació

4.4. 4. Transversal, moderat per el coordinador TAC

5. EINA GESTIÓ ÀGIL I PARTICIPATIVA

5.1. 1. Nodes

5.2. 2. Solpronet

5.3. 3. Joomla

5.4. 4. blocs.xtec.cat

6. IMPLICAR A LES FAMÍLIES

6.1. 1. Estratègies poc definides

6.2. 2. Més fàcil la participació dels alumnes a través de les revistes

6.3. 3. Eina col·laborativa on trobem tota la informació del centre

6.4. 4. La família pot consultar i ser interactiu amb l'escola mitjançant la web

7. XARXES SOCIALS

7.1. 1. És un altaveu més del centre

7.2. 2. Col·locat en un lloc visible

7.3. 3. Repetit; en diferents llocs de la web

7.4. 4. Definir prèviament quin ús se'n farà: traspàs unidireccional d'informació

7.5. 5. Sensació d'escola / institut actualitzat, modern.

8. PROTECCIÓ DE DADES

8.1. 1. Autorització per a publicar imatges de menors

8.2. 2. Mencionar a la web que es protegeixen les dades amb la legislació vigent

8.3. 3. Les persones que actualitzen la web, han de tenir formació en la matèria