Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SLO by Mind Map: SLO

1. ICT

1.1. Blogger

1.2. PTT

1.3. Digileren

1.3.1. Mindmapping

1.3.2. Meindmeister

2. DCA

2.1. Didactische competentie

2.2. Lesvoorbereiding

2.2.1. Lesdoelstellingen

2.2.2. leerinhoud

2.2.3. Timing

2.2.4. onderwijsleeractiviteiten

2.2.4.1. aanschouwelijkheidsprincipe

2.2.4.2. activiteitsprincipe

2.2.4.3. Belangstellingsprincipe

2.2.5. Media

2.2.6. Evaluatie

3. COO

3.1. Communicatie in het onderwijs

3.1.1. Communicatie en perceptie

3.1.2. Bewust worden van communicatie

3.1.2.1. Objectiveren van gedrag

3.1.2.2. Bewust worden van eigen communicatiegedrag

3.1.2.3. Basisfuncties van communicatie

3.1.3. communicatievormen

3.1.4. De gelaagdheid van communicatie

4. B&B

4.1. Aanstelling tot leraar

4.1.1. De tijdelijke aanstelling

4.1.2. De vaste benoeming

5. Digileren