Reduce

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reduce by Mind Map: Reduce

1. Ny udvindning Råstoffer / ressoucer

1.1. Jern

1.2. Kobber

1.3. Guld

1.4. Olie og kul

1.4.1. Mest dominerende råstoffer

1.5. Gas

1.6. Samt mindre dominerende råstoffer

2. Affald

2.1. Elektronik

2.1.1. Genanvendelse

2.1.1.1. "vugge til vugge"

2.2. Mad

2.2.1. restaurenter

2.2.1.1. Vidergivelse af rester

2.2.2. Genanvendelse

2.2.2.1. Kunne få en gødningslignede funktion til fremtidig mad

2.3. Tøj

2.3.1. Genanvendelse

2.3.1.1. "United colors of benetton"

2.4. Papir

2.4.1. Aviser

2.5. Produktions affald

2.5.1. Formindskelse

2.5.1.1. Benytte de korrekt materialer

2.5.1.1.1. "Vugge til vugge"

2.5.1.1.2. Materialer med en stor horisont for fremtiden

2.6. Plast

2.6.1. Indkøbsposer

2.6.2. Emballage

2.7. Spildevand

3. Forurening

3.1. Biler

3.1.1. Belastning for miljøet, da biler er den kilde der udleder mest co2 globalt.

3.2. Global opvarmning

3.2.1. Katastrofale konskvenser

3.2.1.1. Klima og dyreliv ændre sig

3.2.1.1.1. Tilpasning

3.3. Fabrikker

3.3.1. Grønlands fabrik med brug af varme kilder som energikilde

3.4. Genmodificering

3.4.1. Planter, evt. dyr

3.4.1.1. Mindre CO2 udslip

3.5. CO2

4. Skadelige konserveringsmidler

4.1. Madvarer

4.2. Pleje produkter samt kosmetik

4.2.1. Eksempelvis hårshampoo

4.2.1.1. Hydrofil og hydrofob

4.2.1.2. Skadelige stoffer havner i spildevand

4.2.1.2.1. Han risikerer at påvirke vandmiljøet, hvis vandet ike bliver renset tilstrækkeligt

4.3. Foder til dyr

4.3.1. Konserveringmidler viderføres til mennesker

4.4. Gødning

4.5. "Cirkulær effekt"

4.5.1. Fra plante - til dyr - til menneske

5. Energi

5.1. Fosile brændstoffer

5.1.1. Diesel

5.1.1.1. Tysklands omlægning af regler til at kunne formindske diesel (afgifter i byzoner)

5.2. Genanvendelse

5.2.1. Oplagre energi i længere perioder

6. Den mentale tilgang (adfærd)

6.1. Den økonomiske indfaldsvinkel

6.1.1. De fleste valg styres af økonomi, hvor stor en grad har dette en indflydelse?

6.2. Forbrugsmæssige vaner

6.2.1. Den "nemme" vej

6.3. Evt. politiske og filosofiske indfaldsvinkel

6.3.1. Politikernes indflydelse og betydning

6.3.2. Pligt- og konsekvens etik?