Mô hình tham vấn tâm lý tập trung vào giải pháp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô hình tham vấn tâm lý tập trung vào giải pháp by Mind Map: Mô hình tham vấn tâm lý tập trung vào giải pháp

1. Nguồn gốc

1.1. ra đời 1982

1.2. TC kể về những lúc ngoại lệ: VĐ không xảy ra hoặc không nghiêm trọng-> chuyển trọng tâm tham vấn VĐ sang ngoại lệ

2. Giả định của tham vấn SFT

2.1. Tập trung vào giải pháp

2.2. Tin ai cũng có khả năng thay đổi & mong muốn thay đổi

2.3. Thay đổi nhỏ -> lớn

2.4. K thay đổi được QK, tập trung HT, TL

2.5. Mọi người đều có cách tự giúp mình, TC là chuyên gia

2.6. Mỗi cá nhân, tình huống, vấn đề là độc đáo

2.7. Mọi VĐ có ngoại lệ

2.8. VĐ có thể k có giải pháp có sẵn, NVXH giúp TC tìm cách mới

2.9. MQH NVXH-TC: hợp tác -> tạo đk TC tự quyết

2.10. Giải pháp k hiệu quả, dừng ngay

2.11. Thay đổi luôn xảy ra

3. 3 mqh trong tham vấn SFT

3.1. MQH Khách hàng-cùng nhận diện vđ và giải pháp để cùng hướng tới mục đích

3.2. MQH than phiền-không sẵn sàng thay đổi

3.3. MQH viếng thăm-người khác nghĩ họ có vđ

4. 6 câu hỏi tham vấn SFT

4.1. Loại CH trước tham vấn

4.2. Loại CH hình dung tương lai tốt đẹp hơn

4.3. Loại CH phép màu, kì diệu

4.4. Loại CH ngoại lệ

4.5. Loại CH thang điểm 10

4.6. Loại CH ứng phó