Географія розміщення грунтів у світі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Географія розміщення грунтів у світі by Mind Map: Географія розміщення грунтів у світі

1. Основні закони географії ґрунтів

1.1. закон горизонтальної зональності

1.2. закон вертикальної зональності

1.3. закон фаціальності ґрунтів

1.4. закон аналогічних топографічних рядів (зональних типів ґрунтових комбінацій)

2. ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

2.1. Ґрунтово-географічне районування — це поділ території на ґрунтово-географічні регіони, однорідні за структурою ґрунтового покриву, поєднанням факторів ґрунтоутворення і можливостями сільськогосподарського використання

2.1.1. Ґрунтово-біокліматичний пояс

2.1.2. Ґрунтово-біокліматична область

2.1.3. Гірська ґрунтова провінція

2.1.4. Ґрунтова провінція

2.1.5. Ґрунтовий округ

2.1.6. Ґрунтовий район

2.1.7. Вертикальна ґрунтова зона

2.1.8. Гірський ґрунтовий округ

2.1.9. Гірський ґрунтовий район

3. Полярний пояс

4. Бореальний пояс

5. Суббореальний пояс

6. Субтропічний пояс

7. Тропічний пояс