התפתחות האבולוציה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
התפתחות האבולוציה by Mind Map: התפתחות האבולוציה

1. אריסטו

1.1. תקופה יוונית

1.1.1. 3 אפשרויות ליצירת חיים

1.1.1.1. לא התקבל מכיוון שלא ניתן לקבוע מין ביצירה ספונטנית

1.1.2. 1. חי מחי מאותו מין

1.1.3. 2. חי ממין אחד מתפתח לחי ממין שונה

1.1.4. 3.יצירה ספונטנית- יצור חי מתפתח מחומר לא חי

2. לינה

2.1. מאה 18

2.1.1. אין דיכוטומיה בין הסדר בטבע לבין שיטת החלוקה לקבוצות היות והקבוצות קבועות ובלתי ניתנות לשינוי

2.1.1.1. לא התקבל בגלל הטענה שאין אבולוציה

3. קייבה

3.1. מאה 18-19

3.1.1. מוצא היצוקים החיים הינה אנטי אבולוציונית

3.1.2. יצורי חיים חדשים אינם קשורים לאלה שקדמו להם

3.1.2.1. התקבל חלקית

3.1.2.2. מסביר את הממצאים של שכבות המאובנים המייצגים פאונה של בע"ח וצמחים ללא כל קשר הדרגתי ביניהם

4. למרק

4.1. תחילת המאה ה19

4.1.1. אבולוציה הדרגתית

4.1.2. שינויים בצרכים גורמים לשינויים בפעילויות של בעלי חיים

4.1.2.1. 6000 שנה לא התקבל: גיל כדור הארץ כ , מינים קבועים ובלתי משתנים , סותר את ההנחות של ספר בראשית

4.1.3. שימוש מוגבר באיברים מסוימים/אי שימוש באיברים אחרים

4.1.4. שינוי באיבר עובר בתורשה וגורם להתפתחות מינים

5. לייל

5.1. 1882

5.1.1. אין שינויים פתאומיים, כל תהליך כתוצאה מהתפתחות הדרגתית

5.1.1.1. התקבל

6. מנדל

6.1. 1865

6.1.1. קיימת אפשרות להתפצלות לזנים חדשים במסגרת המין הקיים

6.1.2. המין עצמו קבוע ואינו ניתן לשינוי

6.1.2.1. לא התקבל כי מתחולל שינוי עם הזמן במין

7. דרווין

7.1. 1859

7.1.1. המינים משתנים

7.1.2. הטבע אינו עושה רציפות בטבע

7.1.3. תיאוריית הפנגנזיס:השפעת הסביבה באופן ישיר על מערכת הרבייה

7.1.3.1. התקבל חלקית :תיאורייה זו לא התקבלה מכיוון שהיתה הופעה חוזרת של תכונות מדורות קודמים בצאצאים.