Flipped learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Flipped learning by Mind Map: Flipped learning

1. ELU

1.1. Motivation

1.1.1. Bruner

1.1.1.1. Self-efficacy

1.1.2. Video

1.1.2.1. Fordele

1.1.2.2. Ulempe

1.2. Vygotsky

1.2.1. ZNU

1.3. Disciplin

1.3.1. Regelledelse

1.4. Gruppearbejde

1.4.1. Kooperativ

1.4.2. Kollaborativ

1.5. Differentiering af materialet

1.6. Paulin Gibbons

1.6.1. Stilladsering

1.7. Piaget

1.8. Anonymetet

1.8.1. Fordele

1.8.2. Ulempe

1.9. Vejledning af eleverne

1.10. Konflikthåndtering

1.11. relationer

1.11.1. Self-efficacy

1.12. behavioristisk

2. Special

2.1. Inklusion

2.1.1. PALS og KASA

2.2. UDL

2.3. Differentiering af materialet

2.4. Elevplaner / Handleplaner

3. AUK

3.1. Bloom

3.2. Planlægning

3.2.1. FFM

3.2.2. undervisningsplan

3.3. Classroom management %

3.3.1. Hilbert Meyer

3.3.1.1. undervisnings- mangfoldighed

3.4. Elevforudsætninger

3.5. Dannelse

3.6. Illeris' læringstrekant

3.7. Lærercenteret vs. Elevcenteret

3.8. Himm & Hippie

3.8.1. Rammesætning

3.9. Skole - Hjem samarbejde

3.9.1. Mulighed for it uden for skolen

3.9.2. Gofmann

3.10. Klasseledelse

3.10.1. Hansjørgen kristensen

3.10.1.1. adfærd vs. læeringledelse

3.11. De syv lærer