Email marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Email marketing by Mind Map: Email marketing

1. KH đã đăng kí tài khoản trên website

1.1. KH chưa có nhu cầu chia theo lĩnh vực

1.1.1. Cảm ơn KH đã đăng kí thành công

1.1.1.1. Mở mail

1.1.1.1.1. Xu hướng SMS Marketing năm 2018

1.1.1.1.2. Lợi ích của SMS Marketing khi doanh nghiệp sử dụng

1.1.1.1.3. Ứng dụng SMS Marketing như thế nào để đạt được hiệu quả

1.1.1.1.4. SMS Marketing thúc đẩy đột phá doanh thu như thế nào

1.1.1.1.5. Giới thiệu dịch vụ của eSMS cung cấp

1.1.1.2. Không mở mail

1.1.1.2.1. Gửi email có tiêu đề nhận quà tặng về sách marketing

1.2. KH có nhu cầu theo lĩnh vực

1.2.1. Cảm ơn KH đã đăng kí thành công

1.2.1.1. Lợi ích của SMS Marketing

1.2.1.2. SMS Marketing đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả như thế nào

1.2.1.3. Giới thiệu dịch vụ eSMS cung cấp

1.2.1.4. Chính sách giá ưu đãi lần 1

1.2.1.5. Tinh năng vượt trội của eSMS đối với đối thủ cạnh tranh

1.2.1.6. Chào giá ưu đãi giảm sâu lần 2

1.3. KH đang sử dụng dịch vụ theo lĩnh vực

1.3.1. Cảm ơn KH đã tin tưởng sử dụng dịch vụ

1.3.1.1. Cảm ơn KH đã tin dùng dịch vụ

1.3.1.2. Tips sử dụng dịch vụ sms marketing theo lĩnh vực của khách hàng

1.3.1.3. Các triển khai một chiến dịch sms marketing để đạt được hiệu quả

1.3.1.4. Phương pháp đo lường hiệu quả của SMS Marketing

1.3.1.5. Giới thiệu chương trình ưu đãi kích thích KH tiếp tục sử dụng dịch vụ

1.3.1.6. Chia sẻ nghệ thuật tiếp thi bằng SMS Marketing

1.4. KH ngưng sử dụng dịch vụ

1.4.1. Email nhắc nhớ KH quay trở lại sử dụng dịch vụ, kèm theo ưu đãi

1.4.1.1. Email cảm ơn đã tin dùng thời gian qua

1.4.1.2. Gửi chương trình khuyến mãi thúc đẩy KH sử dụng lại dịch vụ

1.4.1.2.1. KH tiếp tục nộp tiền sử dụng

1.4.1.2.2. KH không sử dụng lại

2. KH chưa đăng kí tài khoản trên website

2.1. Gửi tin nhắn giới thiệu về dịch vụ sms marketing

2.1.1. Mở mail

2.1.1.1. Cảm ơn đã đọc mail, tặng ebook về mẹo cho SMS Marketing phần 1

2.1.1.2. Giới thiệu lợi ích của SMS Marketing

2.1.1.3. Giới thiệu dịch vụ SMS marketing phù hợp theo ngành hàng của KH

2.1.1.4. Cách triển khai một chiến dịch SMS Marketing hiệu quả

2.1.2. không mở mail

2.1.2.1. Gửi mail tặng quà về sách marketing

2.1.2.1.1. Mở mail

2.1.2.1.2. Không mở mail