Analiza biznesowa (główne kroki)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Analiza biznesowa (główne kroki) by Mind Map: Analiza biznesowa (główne kroki)

1. Określenie problemu (potrzeby) biznesowego

1.1. poziom biznesowy organizacji

1.1.1. usługi , produkty, serwisy

1.1.2. organizacja wew

1.1.3. rynek zewnętrzny

1.1.4. strategia firmy

1.1.5. KSI

1.2. sperecyzowanie problemu biznesowego

1.3. określenie procesu biz do poprawy/zmiany

1.3.1. mapa procesów

1.3.2. podział procesów

1.3.3. obiekty biznesowe

1.3.4. aktywności - high level

2. Ustalenie przyczyn źródłowych

2.1. Analiza procesu

2.1.1. workflow diagram

2.1.1.1. model

2.1.1.2. problemy

2.1.1.3. źródła problemów

2.1.2. metryki

2.1.3. dodatkowo

2.1.3.1. use cases

2.1.3.2. przepływ/odczyt informacji

2.1.3.3. dane procesu

3. Określenie wizji i zakresu rozwiązania

3.1. raport

3.1.1. wizja rozwiązania

3.1.2. features

3.1.2.1. functional - high level

3.1.2.2. NFRs

3.1.2.3. zakres

3.1.2.3.1. in scope

3.1.2.3.2. out of scope

3.1.3. zarządzanie zakresem

4. Zamodelowanie stanu TO_BE

4.1. informacje

4.1.1. dane

4.1.1.1. encje

4.1.1.2. atrybuty

4.1.2. relacje

4.2. procesy biznesowe (workflow)

4.3. use cases (features)

4.4. reguły biznesowe

4.5. modelowanie/techniki

4.5.1. diagram stanów

4.5.2. timeline

4.5.3. decision tables, itp

5. Wymagania systemowe

5.1. Funkcjonalne

5.1.1. user journeys

5.2. NFRs

6. Uzasadnienie biznesowe *

6.1. przyszłe koszta

6.2. przyszłe korzyści

6.3. ROI

6.4. alternatywy

7. Dokumenty

7.1. Raport wizji i zakresu (na procesach)

7.2. Plan sepcyfikacji wymagań *

7.3. BRD

8. PROJEKTOWANIE

9. DEVELOPMENT

10. TESTY

11. WDROŻENIE