Připravený a uskutečnitelný slowpitchový turnaj během 6 měsíců s maximálními náklady 15 000,-Kč.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Připravený a uskutečnitelný slowpitchový turnaj během 6 měsíců s maximálními náklady 15 000,-Kč. by Mind Map: Připravený  a uskutečnitelný slowpitchový turnaj během 6 měsíců s maximálními náklady 15 000,-Kč.

1. 1. Harmonogram projektu (turnaje) je připraven

1.1. 1.1 Předběžně stanovený rozpis turnaje a hřišť

1.2. 1.3 Pravidla turnaje sestavena

2. 2. Turnaj je věcně zajištěn

2.1. 2.1 Hřiště rezervována

2.2. 2.2 Míče zajištěny

2.3. 2.3 Tabule na výsledky zajištěna

2.4. 2.4 Poháry a ceny zajištěny

3. 3. Turnaj je finančně zajištěn

3.1. 3.1 Rozpočet sestaven

3.2. 3.2 Startovné vybráno

4. 4. Turnaj je personálně zajištěn

4.1. 4.1 Hráči zajištění

4.2. 4.2 Rozhodčí zajištěni

4.3. 4.3 Zdravotník zajištěn

4.4. 4.4 Brigádníci zajištěni

5. 5. Turnaj je propagován

5.1. 5.1 Propagace na stránkách klubu a na FB stránkách

6. 7. Turnaj uskutečněn

6.1. 7.1 Příprava hřišť před zápasy

6.2. 6.1 Turnaj propěhl dle plánu

7. 8. Ukončení turnaje

7.1. 7.1 Oficiální ukončení turnaje

7.2. 7.2 Předání cen

7.3. 7.3 Úklid hřišť

7.4. 7.4 Vyplacení odměn zdravotníkovi a rozhodčím