Integració TIC en la pràctica educativa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Integració TIC en la pràctica educativa by Mind Map: Integració TIC en la pràctica educativa

1. Classificació usos educatius TIC

1.1. Les tic com a mediadores en els processos d’E-A

1.1.1. Docent - contingut

1.1.2. Alumne - contingut

1.1.3. Alumne/professor- alumne/alumne

1.1.4. Activitat conjunta professor - alumne durant el procés d’ensenyament-aprenentatge

1.1.5. Tic com a instrument configurador dels entorns de treball. Gestió educativa integral

2. Requereix de

2.1. Alfabetització digital

2.2. Habilitats associades

2.2.1. Participació

2.2.2. Implicació

3. Evolució de les TIC

3.1. Software social => CMC => Web 2.0

4. Web 2.0

4.1. Noves tendències pedagògiques

4.1.1. Nous marcs teòrics (la metodologia com a condicionant dels estímuls i la tecnologia)

4.1.1.1. Software social

4.1.1.1.1. Implicacions

4.2. Entorn tecnològicament ric i àmpliament gratuït

4.3. Reptes, paradoxes i dilemes

4.3.1. Saviesa de les masses / cognició distribuïda

4.3.2. Poder / inteligència col.lectiva

4.3.2.1. Sorgeix de la competició o col.laboració de dos individus que formen part d’un col.lectiu

4.3.3. Deslocalització dels continguts

4.3.3.1. Pèrdua de integritat

4.3.3.2. Afebliment de la jerarquia de continguts

4.3.3.2.1. Possibilita l’etiquetatge social

4.4. Canvi rol alumnes

4.4.1. És el centre de l’aprenentatge

5. Les TIC com a instruments psicològics

5.1. Mitjanceres de l’activitat conjunta dels participants

5.1.1. Modifiquen conductes socials (relació, comunicació)

5.2. Estímuls que influeixen en l’aprenentatge

5.2.1. Creadores i transmissores de significat (eines semiòtiques)

5.2.1.1. Ajuden a

5.2.1.1.1. Pensar

5.2.1.1.2. Reflexionar

5.2.1.1.3. Planificar

5.2.1.1.4. Revisar l’activitat pròpia i la dels altres

6. EVA-CVA

7. Canvis

7.1. Desplaçament cap a la web com a

7.1.1. Repositori de continguts

7.1.2. Mecanisme d’informació

7.2. Noves pràctiques

7.2.1. Produir nous continguts

7.2.2. Col.laborar

7.2.3. Comunicar

7.2.4. Compartir

7.3. Increment en l’ús i el nombre de xarxes socials

7.4. Efecte xarxa