Dispositivos móbiles e traballo colaborativo Subgrupo 6B

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dispositivos móbiles e traballo colaborativo Subgrupo 6B by Mind Map: Dispositivos móbiles e traballo colaborativo Subgrupo 6B

1. Xestión de contidos

1.1. LCMS

1.2. Google drive

1.3. Dropbox

2. Plataformas dixitais

2.1. Edmodo

2.2. Com8s

2.3. Classdojo

3. Traballo colaborativo

3.1. Redes sociais

3.2. E-learning

3.3. Google classroom

3.4. Foros

3.5. Mobile-learning

3.6. Procomún

3.7. Educación distribuída

3.8. Flash Cards

3.9. Sharing

3.10. Social Learning

4. Sistemas operativos

4.1. Android

5. Ferramentas

5.1. Móbil

5.1.1. Smartphone

5.2. Tablet

5.2.1. Ipad

6. Canle

6.1. Internet

6.1.1. HTML

6.1.2. URL

6.1.3. Hiperconectividade

7. iOS

8. Dispositivos Apple

9. Dispositivos non Apple