ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ by Mind Map: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

1. Κόρινθος

2. Το κιονόκρανο είναι διακοσμημένο με λουλούδια και φύλλα.

3. 5ος αιώνας π.Χ.

4. Οι κίονες στέκονται σε βάση και είναι παρόμοιοι με τους κίονες ιωνικού ρυθμού.

5. Έχουν κατασκευαστεί μνημεία και σε άλλες χώρες

5.1. Η εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής στο Παρίσι

5.2. Το μουσείο Szepmuveszeti στη Βουδαπέστη