DDMM3A_MobileConnection3A

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DDMM3A_MobileConnection3A by Mind Map: DDMM3A_MobileConnection3A

1. Equipos e dispositivos

1.1. SMARTPHONES

1.1.1. Tipos por SO

1.1.1.1. Android

1.1.1.1.1. Sistema operativo libre de Google, adaptable a calquera marca como Samsung, LG, Xiaomi, Huawei,...

1.1.1.2. iOS

1.1.1.2.1. Sistema operativo desenvolvido por Apple para os seus teléfonos iPhone.

1.1.1.3. Windows

1.1.1.3.1. Sistema operativo de Microsoft, de escaso uso en España en smartphones.

1.2. TABLETAS

1.2.1. Tipos por SO

1.2.1.1. Android

1.2.1.1.1. Sistema operativo libre de Google, adaptable a calquera marca como Samsung, LG, Xiaomi, Huawei,...

1.2.1.2. iOS

1.2.1.2.1. Sistema operativo desenvolvido por Apple para as súas tabletas iPad.

1.2.1.3. Windows

1.2.1.3.1. Sistema operativo de Microsoft, de escaso uso en España para tabletas.

1.3. PCs PORTÁTILES

1.3.1. Tipos por SO

1.3.1.1. Windows

1.3.1.1.1. Sistema operativo de Microsoft, o máis extendido entre os PCs portátiles.

1.3.1.2. Mac OS

1.3.1.2.1. Sistema operativo de Apple para os seus portátiles MacBook.

1.3.1.3. Chrome OS

1.3.1.3.1. Sistema operativo de Google para os seus ChromeBook.

2. App

2.1. Programa (Application) para instalar nos DDMM para múltiples usos: traductor, procesar textos....

2.1.1. Pinterest

2.1.1.1. Plataforma para compartir e administrar imaxes.

2.1.2. Flickr

2.1.2.1. FOTOS/VÍDEOS para

2.1.2.1.1. buscar

2.1.2.1.2. compartir

2.1.2.1.3. almacenar

2.1.3. Animoto

2.1.3.1. Crea Slideshows a partir de fotos e vídeos.

2.1.4. SpeakingPhoto

2.1.4.1. Xenera fotos con audio.

2.1.5. KeyNote

2.1.5.1. Crea presentacións a partir de fotografías.

2.2. CUESTIONARIOS, QUIZZES E FERRAMENTAS DE ENQUISAS E AVALIACIÓN

2.2.1. Exemplos

2.2.1.1. Socrative

2.2.1.1.1. Ferramenta de enquisa e avaliación para DDMM.

2.2.1.2. Kahoot

2.2.1.2.1. Ferramenta de enquisas para DDMM.

2.2.1.3. Plickers

2.2.1.3.1. Ferramentas de enquisa mediante tarxetas impresas.

2.2.1.4. Forms

2.2.1.4.1. Formularios e cuestionarios de Microsoft.

2.3. FERRAMENTAS COLABORATIVAS

2.3.1. Exemplos

2.3.1.1. Padlet

2.3.1.1.1. Taboleiro dixital colaborativo.

2.3.1.2. Google Drive

2.3.1.2.1. Software online colaborativo por excelencia de google.

2.3.1.3. OneDrive

2.3.1.3.1. Software online colaborativo de Microsoft.

2.3.2. Facilitan aos usuarios comunicarse e traballar conxuntamente sen compartir espazo físico.

3. Técnicas de aprendizaxe

3.1. Exemplos

3.1.1. Gamificación

3.1.1.1. Uso dos xogos no ámbito educativo para obter mellores resultados.

3.1.2. Aprendizaxe colabotativa

3.1.2.1. Construción do coñecemento a través da interacción social.

3.1.3. Aprendizaxe cooperativa

3.1.3.1. Uso didáctivo de equipos que aproveita a interacción entre os diferentes compoñentes para maximizar a aprendizaxe de todos.