Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SERWER by Mind Map: SERWER

1. Macierze dyskowe

1.1. RAID 0

1.1.1. minimalna liczba dysków - 2; dostępna przestrzeń - N; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-0

1.2. RAID 1

1.2.1. minimalna liczba dysków - 2; dostępna przestrzeń - 1; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-N-1

1.3. RAID 2

1.3.1. minimalna liczba dysków - 3; dostępna przestrzeń - N- log N; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-1

1.4. RAID 3

1.4.1. minimalna liczba dysków - 3; dostępna przestrzeń - N-1; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-1

1.5. RAID 4

1.5.1. minimalna liczba dysków - 3; dostępna przestrzeń - N-1; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-1

1.6. RAID 5

1.6.1. minimalna liczba dysków - 3; dostępna przestrzeń - N-1; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-1

1.7. RAID 6

1.7.1. minimalna liczba dysków - 4; dostępna przestrzeń - N-2; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-2

1.8. RAID 0 + 1

1.8.1. minimalna liczba dysków - 4; dostępna przestrzeń - zależnie od konfiguracji; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-zależnie od konfiguracji

1.9. RAID 1+ 0

1.9.1. minimalna liczba dysków - 4; dostępna przestrzeń - zależnie od konfiguracji; maksymalna liczba dysków mogąca ulec awarii bez utraty danych-zależnie od konfiguracji

1.10. RAID 5E, 5EE

1.10.1. macierz RAID 5EE jest ulepszoną formą macierzy RAID 5E; obie te macierze rozbudowują macierz poziomu piątego o wbudowany w ich strukturę dysk hot-spare; RAID 5E i 5EE wymagają więc minimum czterech dysków, w teorii są one odporne na awarię aż dwóch dysków a praktyce dyski mogą ulec awarii jeden po drugim z odstępem czasu potrzebnym na tak zwaną kompresję macierzy, w przypadku awarii dysku w macierzach 5E i 5EE wbudowany weń dysk zapasowy wykorzystany jest do kompresji macierzy do zwykłej macierzy RAID 5 dopiero wtedy awarii ulec może drugi dysk, na którą to awarię odporna jest macierz poziomu piątego.

1.11. RAID DP (netapp)

1.12. DDP

1.13. JOBD

2. PAMIĘCI

2.1. DDR

2.2. DDR2

2.3. DDR3

2.4. DDR4

2.5. KLASYFIKACJA PRĘDKOŚCI

2.5.1. DDRxxx

2.5.2. PCyyy

2.6. OZNACZENIA

2.6.1. CAS latency

2.6.2. RANK

2.6.3. ORGANIZACJA KOŚCI

2.6.4. NAPIĘCIE ZASILANIA

2.6.5. RDIMM

2.6.6. LRDIMM

2.6.7. SO-DIMM

2.6.8. Single Side/ Double Side

2.6.9. Non- parti memory

2.6.10. Parity memory