เป้าหมายและชีวิตของตนเอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เป้าหมายและชีวิตของตนเอง by Mind Map: เป้าหมายและชีวิตของตนเอง

1. การศึกษาต่อและอาชีพ

1.1. คณะเภสัชศาสตร์

1.1.1. เภสัชกรในโรงงานยา

1.1.2. เภสัชกรในโรงพยาบาล

1.2. คณะสัตวแพทยศาสตร์

1.2.1. เปิดคลินิกรักษาสัตว์

1.3. คณะเทคนิคการแพทย์

1.3.1. นักรังสีเทคนิค

1.3.2. นักเทคนิคการแพทย์

2. ฝึกนิสัยใหม่

2.1. ไม่เกียจคร้าน

2.2. มั่นทำข้อสอบต่างๆ

2.3. ขยันอ่านหนังสือ

2.4. ตั่งใจเรียนในห้อง

2.5. มั่นออกกำลังกาย

3. การแบ่งเวลา

3.1. เล่นมือถือวันล่ะ4ชั่วโมง

3.2. เข้านอนก่อน4ทุ่ม

3.3. มีเวลาทำกิจกรรมยามว่าง

4. สิ่งที่ต้องเลิกและลด

4.1. เลิกขี้เกียจเเละหันมาขยัน

4.2. ลดการติดsocial network

4.3. ลดการดูการ์ตูน/อนิเมะ

5. ตัวช่วย

5.1. รุ่นพี่ที่เรียนอยู่หรือจบไปเเล้วในคณะที่อยากเข้า

5.2. สื่อ social mediaต่างๆ