Wychowanie a opieka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wychowanie a opieka by Mind Map: Wychowanie a opieka

1. Opieka to zaspokajanie potrzeb każdego człowieka

2. Wychowanie ma na celu przekazywanie dziedzictwa cywilizacyjno kulturowego

3. Opieka i wychowanie są ze sobą integralnie związane

4. Opieka jest czynnością pierwszą wobec wychowania

5. Opieka bez wychowania może przerodzić się w nadmierny brak własnej aktywności

6. Skuteczne wychowanie zawsze zakłada aktywny udział wychowanka

7. Opieka zapewnia niezbędne warunki do prawidłowego rozwoju