KONCEPCJA PIAGETA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KONCEPCJA PIAGETA by Mind Map: KONCEPCJA PIAGETA

1. Inteligencja sensoryczno-motoryczna (0-2 lata)

1.1. Aktywność odruchowa (0.1 msc.)

1.2. Pierwsze rozróżnienia (1-4 msc.)

1.3. Odtwarzanie (4-8 msc.)

1.4. Koordynacja schematów ( 8-12 msc.)

1.5. Eksperymentowanie (12-18 msc.)

1.6. Reprezentacja (18-24 msc.)

2. Myślenie przedoperacyjne (2-7 lat )

2.1. Centracja

2.2. Egocentryzm

2.3. Brak pojęć stałości ( niezmienników)

2.4. Niezdolność rozumienia przekształceń

3. Operacje konkretne (7-12 lat)

3.1. Stałość elementów zbioru (6-7 lat)

3.2. Stałość masy (7-8 lat)

3.3. Stałość ciężaru (8-9 lat)

3.4. Stałość objętości ( 11-12 lat)

3.5. Klausyfikowanie

3.6. Szeregowanie

4. Operacje formalne (12-18 lat)

4.1. Rozumowanie abstrakcyjne

4.2. Myślenie introspekcyjne

4.3. Wykorzystanie teorii i hipotez