Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KARTA PROJEKTU by Mind Map: KARTA PROJEKTU

1. TEMAT:

1.1. Wprowadzenie nowego zapachu perfum do sieci perfumerii Sephora.

2. CELE:

2.1. Ogólne:

2.1.1. 1. Promocja nowego zapachu perfum poprzez reklamę.

2.1.2. 3. Uzyskanie jak najwyższego miejsca w sprzedaży nowego produktu.

2.2. Szczegółowe:

2.2.1. 1. Rozpowszechnienie 20 000 darmowych próbek wśród klientek perfumerii Sephora.

2.2.2. 2. Pozyskanie nowych klientek reklamując nowy produkt firmy X i rozdając darmowe próbki do zakupów w perfumerii Sephora.

2.2.3. 3. Zwiększenie asortymentu firmy.

3. OPIS PROJEKTU:

3.1. Celem projektu jest wprowadzenie nowego zapachu perfum dla kobiet firmy X do sieci perfumerii Sephora. Produkt ten jest kierowany do wszystkich wymagających klientek, które oczekują od perfum długotrwałego i intensywnego zapachu. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

4. ZAŁOŻENIA:

4.1. Zakres:

4.1.1. 1. Znalezienie sponsora.

4.1.2. 2. Znalezienie agencji reklamowej.

4.1.3. 3. Organizacja kampanii reklamowej.

4.1.4. 4. Organizacja event'u premiery nowego produktu.

4.1.5. 5. Rozpoczęcie sprzedaży.

4.2. Budżet:

4.2.1. 45 000 000 zł

4.2.1.1. reklama w telewizji: 36 000 000 zł

4.2.1.2. reklama w prasie: 2 152 000 zł

4.2.1.3. reklama na billboardach: 6 000 000 zł

4.2.1.4. darmowe próbki rozdawane klientkom w dniu premiery: 1000 zł

4.2.1.5. przygotowanie reklamy: 300 000 zł

4.2.1.6. organizacja eventu premiery: 25 000 zł

4.2.1.7. dystrybucja produktu: 200 000 zł

4.3. Czas:

4.3.1. 5 miesiący

4.3.1.1. rozpoczęcie projektu: 01.05.2018 rok

4.3.1.2. znalezienie sponsora: 01.05. - 14.05.2018r.

4.3.1.3. podpisanie kontraktu z perfumerią Sephora: 02.05.2018r.

4.3.1.4. znalezienie agencji reklamowej: 14.05 - 20.05.2018r.

4.3.1.5. przygotowanie reklamy: 20.05 - 30.05.2018r.

4.3.1.6. organizacja event'u premiery nowego zapachu: 15.05 - 17.07.2018r.

4.3.1.6.1. rezerwacja i wynajęcie miejsca event'u: 15.05 - 20.05.2018r.

4.3.1.6.2. znalezienie i zamówienie kateringu na event: 20.05 - 25.05.2018r.

4.3.1.6.3. przygotowanie zaproszeń: 25.05 - 05.06.018r.

4.3.1.6.4. rozesłanie zaproszeń: 06.06 - 10.06.2018r.

4.3.1.6.5. przygotowanie prezentów dla gości: 01.07- 04.07.2018r.

4.3.1.6.6. przygotowanie atrakcji dla gości: 11.06 - 17.07.2018r.

4.3.1.6.7. rozesłanie prezentów dla zaproszonych osób, które nie uczestniczyły w even'cie: 18.07 - 19.07.2018r.

4.3.1.7. wykupienie czasu antenowego przeznaczonego na reklamę: 01.06. - 30.09

4.3.1.8. wykupienie prawej strony w gazecie ,,Cosmopolitan": 01.06 - 31.08.2018r.

4.3.1.9. wykupienie miejsca na billboardach reklamowych: 01.06 - 30.09.2018r.

4.3.1.10. wykupienie miejsca na okładce w gazecie ,,Twój styl": 01.07 - 30.09.2018r.

4.3.1.11. event premiery nowego zapachu: 17.07.2018r.

4.3.1.12. rozpoczęcie promocji nowego zapachu przez dołączanie próbek perfum do zakupów w perfumerii Sephora: 17.07-31.07.2018r.

4.3.1.13. rozpoczęcie sprzedaży perfum w sieci perfumerii Sephora: 01.08.2018r.

4.3.1.14. zakończenie projektu: 30.09.2018 rok

5. GRUPY ODBIORCÓW:

5.1. 1. Media

5.2. 2. Kobiety

5.2.1. Kobiety, które mają średni lub wyskoki dochód, ponieważ produkt nie należy do najtańszych.

5.2.2. Kobiety, które lubią długotrwały i intensywny zapach perfum.

6. RYZYKA:

6.1. Mocne strony:

6.1.1. 1. Wysoka jakość produktu.

6.1.2. 2. Intensywny i długotrwały zapach.

6.1.3. 3. Zwiększenie konkurencyjności firmy.

6.1.4. 4. Zwiększenie kapitału firmy.

6.2. Słabe strony:

6.2.1. 1. Możliwość złego oszacowania wielkości rynku.

6.2.2. 2. Możliwość wystąpienia opóźnienia w dostawach produktu do perfumerii.

6.3. Szanse:

6.3.1. 1. Wysoki popyt na nowy produkt.

6.3.2. 2. Pozyskanie nowych klientek.

6.3.3. 3. Zwiększenie zainteresowania nowych inwestorów.

6.3.4. 4. Zainteresowanie produktem innych perfumerii.

6.4. Zagrożenia:

6.4.1. 1. Mały popyt na nowy zapach perfum.

6.4.2. 2. Nagły wzrost konkurencji.

6.4.3. 3. Negatywne opinie na temat produktu.

6.4.4. 4. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna.

7. KLUCZOWE DZIAŁANIA:

7.1. 1. Organizacja kampanii reklamowej.

7.2. 2. Organizacja event'u premiery nowego zapachu perfum.

7.3. 3. Rozpoczęcie sprzedaży produktu.