Rejestracja osoby fizycznej na portalu czytam.pl

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rejestracja osoby fizycznej na portalu czytam.pl by Mind Map: Rejestracja osoby fizycznej na portalu czytam.pl

1. e-mail

1.1. poprawny

1.2. bez małpy

1.3. ze znakami specjalnymi

1.4. bez kropek

1.5. błędna domena

1.6. pusty e-mail

1.7. same spacje

2. hasło

2.1. typ znaków

2.1.1. tylko cyfry

2.1.2. puste pole

2.1.3. same znaki diakrytyczne

2.1.4. tylko litery

2.1.5. same znaki specjalne

2.1.6. połączenie znaków specjalnych z literami

2.1.7. połączenie znaków diakrytycznych z literami

2.1.8. litery z cyframi

2.1.9. połączenie dużej litery z małymi litery i cyframi

2.1.10. połączenie dużej litery z małymi literami, znakami diakrytycznymi i cyframi

2.1.11. połączenie dużej litery z małymi literami, znakami specjalnymi i cyframi

2.1.12. same białe znaki

2.1.13. wyraz zawierający białe znaki

2.2. ilość znaków

2.2.1. 0

2.2.2. 1

2.2.3. 2

2.2.4. 3

2.2.5. 4

2.2.6. 5

2.2.7. 6

2.2.8. 7

2.2.9. 8

2.2.10. 33

2.3. powtórz hasło

2.3.1. identyczne

2.3.2. inne

3. dane osobowe

3.1. imię

3.1.1. puste pole

3.1.2. poprawne imię

3.1.3. białe znaki

3.1.4. cyfry

3.2. nazwisko

3.2.1. puste pole

3.2.2. poprawne nazwisko

3.2.3. białe znaki

3.2.4. cyfry

3.3. teledon kontaktowy

3.3.1. poprawna ilość cyfr

3.3.2. puste pole

3.3.3. niepoprawna ilość cyfr

3.3.4. białe znaki

3.3.5. znaki specjalne

3.4. ulica

3.4.1. puste pole

3.4.2. białe znaki

3.4.3. poprawne dane

3.4.4. same cyfry

3.4.5. znaki specjalne

3.5. kraj

3.5.1. puste pole

3.5.2. białe znaki

3.5.3. poprawne dane

3.5.4. znaki specjalne

3.5.5. same cyfry

3.6. numer domu

3.6.1. puste pole

3.6.2. białe znaki

3.6.3. same litery

3.6.4. cyfry

3.6.5. znaki specjalne

3.7. numer mieszkania

3.7.1. puste pole

3.7.2. znaki specjalne

3.7.3. same litery

3.7.4. cyfry

3.7.5. znaki specjalne

3.7.6. białe znaki

3.8. miejscowość

3.8.1. puste pole

3.8.2. białe znaki

3.8.3. poprawne dane

3.8.4. znaki specjalne

3.8.5. cyfry

3.9. kod pocztowy

3.9.1. puste pole

3.9.2. białe znaki

3.9.3. znaki specjalne

3.9.4. znaki diakrytyczne

3.9.5. poprawne dane

3.10. checkbox

3.10.1. zaznaczony

3.10.2. niezaznaczony

4. adres dostawy

4.1. pełna nazwa

4.1.1. poprawne dane

4.1.2. puste pole

4.1.3. białę znaki

4.1.4. znaki specjalne

4.1.5. same cyfry

4.2. ulica

4.2.1. poprawne dane

4.2.2. puste pole

4.2.3. białe znaki

4.2.4. same cyfry

4.2.5. znaki specjalne

4.3. miejscowość

4.3.1. puste pole

4.3.2. poprawne dane

4.3.3. białe znaki

4.3.4. same cyfry

4.3.5. znaki specjalne

4.4. kraj

4.4.1. poprawne dane

4.4.2. puste pole

4.4.3. białę znaki

4.4.4. same cyfry

4.4.5. znaki specjalne

4.5. numer domu

4.5.1. poprawne dane

4.5.2. same litery

4.5.3. puste pole

4.5.4. białe znaki

4.5.5. znaki specjalne

4.6. numer mieszkania

4.6.1. poprane dane

4.6.2. same litery

4.6.3. puste pole

4.6.4. białe znaki

4.6.5. znaki specjalne

4.7. kod pocztowy

4.7.1. poprawne dane

4.7.2. puste pole

4.7.3. białe znaki

4.7.4. znaki diakrytyczne

4.7.5. znaki specjalne

5. regulamin

5.1. zaakaceptowany

5.2. niezaakceptowany