ZİHİN / KAVRAM HARİTALARI ne işe yarar?!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZİHİN / KAVRAM HARİTALARI ne işe yarar?! by Mind Map: ZİHİN / KAVRAM HARİTALARI ne işe yarar?!

1. Zihin Haritaları Tony Buzan tarafından 1960 ların sonlarına doğru geliştirilmiş, kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir diyagramdır.

2. Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma sürecinde kullanılır

3. İnsanların büyük çoğunluğunda, beynin sağ yarı küresi, sözel olmayan aktivitelerde daha etkin konumdadır: Müzik dinlemek, resim yapmak, hayal kurmak, yüzleri tanımak, ritim hatırlamak, renk kullanmak, vb. gibi. Sol yarı küre ise, dil kullanımını içeren faaliyetlerde, yazı yazmada, matematiksel problemlerin çözümü gibi akademik faaliyetlerde daha etkindir.

4. Eğitimde Zihin Haritası kullanımı ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve akademik makale yayınlanmıştır. Karen Goodnough ve Robin Woods tarafından yazılan ''Öğrenci ve Öğretmenlerin Zihin Haritalandırma İle İlgili Algılamaları'' isimli makalenin sadece bir bölümünü okumamız bile Zihin Haritasının önemini kavramamıza büyük katkı sağlayacaktır.

4.1. MAKALENİN SONUÇLARINA GÖRE :

4.1.1. Öğrenciler, Zihin Haritalandırmayı öğrenmeye eğlenceli, ilgin ve motive edici bir yaklaşım getiren bir araç olarak algılamıştır.

4.1.2. Öğrncilerin %60 ı , işin eğlence yönünü Zihin Haritalarını ( renk, sembol, anahtar kelime ve tasarımdaki birçok seçenek aracılığıyla ) oluştururken karşılaştıkları yenilikçi olma fırsatına dayandırmışlardır.

4.1.3. Öğrenciler, Zihin Haritalandırmayı bilim öğrenmede çeşitli amaçlara sahip olmak şeklinde nitelendirmiştir.

4.1.4. Öğrenciler, Zihin Haritalandırmayı öncelikle fikirlerin muazzam derecede ifade edilmesine olanak tanımasından dolayı grup içinden ziyade bireysel bir durumda kullanmayı tercih etmişlerdir.

4.1.5. Öğrencilerin çoğunluğu Zihin Haritalandırmanın öğrenmelerini çeşitli şekillerde geliştirdiğini ifade etmişlerdir.

4.1.6. Dikkat artışı, daha organize düşünme ve fikirler, değerlendirme sırasında fikir paylaşımına daha iyi bir yaklaşım ve gelişmiş not alma gibi açılardan fayda elde etmişşlerdir.

5. Zihin Haritalarını sınıfınızda kullanmaya karar verdiyseniz artık araçlarını merak ediyorr olmalısınız! Zihin Haritası oluşturmak için bedava 12 araç :

5.1. SpiderScribe

5.2. Edistorm

5.3. Wridea

5.4. Bubbl.us

5.5. Wise Mapping

5.6. Lucid Cart

5.7. Text 2 Mind Map

5.8. Mind42

5.9. Popplet

5.10. Slatebox

5.10.1. 11 Gliffy

5.11. 12 MİNDMEİSTER