ΙΣΤΟΙ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΙΣΤΟΙ by Mind Map: ΙΣΤΟΙ

1. ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ

1.1. Κροσσωτό επιθήλιο

1.2. αδένες

1.2.1. Εξωκρινείς

1.2.2. Ενδοκρινείς

1.2.3. Μεικτοί

2. ΜΥΙΚΟΣ

2.1. Σκελετικός

2.2. Λείος

2.3. καρδιάς(μυοκάρδιο)

3. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΣ

3.1. Οστίτης

3.2. Συνδετικός

3.2.1. πυκνός

3.2.2. Χαλαρός

3.2.3. Αίμα

3.3. χόνδρινος

4. ΝΕΥΡΙΚΟΣ

4.1. Νευρικά κύτταρα

4.2. Νευρογλοιακά κύτταρα