Kiwi.com Community

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kiwi.com Community by Mind Map: Kiwi.com Community

1. Code.kiwi.com topics

1.1. Culture

1.1.1. I'm kiwi.com engineer

1.1.2. Interviews with different people and how they work

1.1.3. Interviews with different teams and how they work

1.2. Values

1.2.1. Announce values

1.2.2. What are our values

1.2.3. How do different values manifests in kiwi.com engineering

1.3. Organisational structure

1.3.1. Real benefits of having squads

1.3.2. How organisational structure works in kiwi

1.4. SRE

1.4.1. Stojí na Jožovi/Stanovi/Martinovi

1.5. Challenges

2. External Events

2.1. Clearing the objectives for our staff

2.1.1. How to get more from sending people to conferences as attendants?

2.1.2. How to get more from sending people to conferences where we are partners?

3. Internal Events

3.1. Making surveys after all-devs

4. Overall

4.1. Having a list of "we help fixed" achievements

5. Ideas

5.1. Challenges

5.1.1. Challenges/checkpoints – unikátní swag, který nedostane člověk jinak než plněním určitých úkolů – Picky na stůl/speciální mikina/... – mít seznam padesáti úkolů, které lidi musejí udělat, můžou být general i department specific Donutit lidi, aby dělali věci, které potřebujeme, aby dělali. Tracking: přijde za komunity teamem, řekne "Hele, udělal jsem tohle..."

5.1.1.1. ČLÁNEK

5.1.1.2. Coachoes: spraví challenges

5.1.1.2.1. vyplň si správně slackový profil

5.1.1.3. putovní pohár

5.1.2. sticker/postavičky z 3D tiskárny – odměňovat lidi vybrané podle určitých kritérií daných community teamem – odměňovat lidi například samolepkou

5.2. rewards napříč firmou

6. SWAG

6.1. mikina za přednášení

6.2. tradiční swag

6.3. CT: připraví swag

7. Blockers