SOCJOLOGICZNE METODY BADAWCZE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCJOLOGICZNE METODY BADAWCZE by Mind Map: SOCJOLOGICZNE METODY BADAWCZE

1. PYTANIA SOCJOLOGICZNE

1.1. Pytania o stan faktyczny -,,Co się stało?''

1.2. Pytania porównawcze- ,,Czy dzieje się tak wszędzie?'' (opiera się na zestawieniu przykładów z różnych społeczeństw)

1.3. Pytania o rozwój wypadków-,,Czy działo się to stopniowo?''

1.4. Pytania teoretyczne-,, Jakie jest podłoże tego zjawiska?''

2. ETNOGRAFIA

2.1. Zalety: Dostarcza bogatych i wyczerpujących danych i wyników niż inne metody. Pozwala dostrzec szerszy kontekst procesów społecznych.

2.1.1. Ograniczenia: Można ją stosować jedynie w badaniach małych grup społecznych

3. BADANIA SONDAŻOWE

3.1. Zalety: Jest to skuteczna metoda zbierania danych od dużej liczby osób. Umożliwia dokładne przeanalizowanie odpowiedzi respondentów.

3.1.1. Ograniczenia tej metody: zebrany materiał może być powierzchowny, odpowiedzi niekoniecznie odzwierciedlają poglądy respondentów.

4. EKSPERYMENTY

4.1. Zalety:Badacz może kontrolować wpływ określonych zmiennych. Łatwiej je powtarzać kolejnym badaczom.

4.1.1. Ograniczenia: Wielu aspektów życia społecznego nie da się przenieść do laboratorium.

5. BADANIA DOKUMENTARNE

5.1. Zalety: Są źródłem dogłębnej wiedzy oraz obszernych danych.

5.1.1. Ograniczenia: Badacz ma możliwość dysponowania jedynie istniejącymi źródłami.