Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрямки літератури by Mind Map: Напрямки літератури

1. оповідання

2. епос

2.1. казка

2.2. повість

2.3. роман

3. лірика

3.1. пейзажна

3.2. філософська

3.3. інтимна

4. драма

4.1. трагедія

4.2. комедія

4.3. драма

5. тропи

5.1. прості

5.1.1. епітет

5.1.2. порівняння

5.2. складні

5.2.1. метафора

5.2.2. алегорія