Online privatnost

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Online privatnost by Mind Map: Online privatnost

1. Vrste podataka

2. Primarni i sekundarni podaci

3. Primarni - direktno prikazuju određenu karateristiku podatkovnog subjekta

4. Sekundarni - daje uvid u određenu preferencu i samostalno ne određuje primarnu karakteristiku osobe ili organizacije

5. Društvene mreže

6. Privatnost - pravo individue, grupe ili institucije da za sebe odrede kada, kako, i u kojoj mjeri se informacije o njima proslijeđuju drugima.

7. Podaci ne smiju biti javno dostupni na društvenim mrežama