Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Furina Ağları by Mind Map: Furina Ağları

1. 0

1.1. 0-1

1.1.1. Olumsuz Arkaplanda Olumlu

1.2. 0-0-1

1.2.1. " " "

1.3. 0-0-0

1.3.1. " " "

2. 1

2.1. 1-0

2.1.1. Olumlu Arkaplanda Olumsuz

2.2. 1-1-0

2.2.1. " " "

2.3. 1-1-1

2.3.1. " " "

3. Gerçek Hayat

3.1. Sorunlar Ve Problemler

3.1.1. Duygusal Kafa Karışıklılığı

3.1.2. Çözülemeyecekler

3.2. Bilgi Kültür Ahlak İşleyişi

3.2.1. Resmiyete Geçmesi İçin Öğrenmek

3.2.2. Akıl İle Bütünleşerek Öğrenmek

3.3. Hayattan Zevk Almak

3.3.1. Bir Gün Öleceğim Düşüncesiyle Haraket Etmek

4. Düşünce Hayatı

4.1. Şüphe Odaklı Vergi

4.1.1. Olasılıklara Bağlı Kalarak Düşünmek

4.2. Masumiyet Kaynaklı Vergi

4.2.1. Duygulara Bağlı Kalarak Düşünmek

4.3. Odaksız İdare

4.3.1. Tarafsız Düşünce

4.3.1.1. Genellikle* Kesin Bilgi

5. 0-1-0 Durumu

5.1. Kabullendiğimiz zararsız gerçeklik

6. 1-0-1 Durumu

6.1. Kabullenmek istemediğimiz zararlı gerçeklik

7. Amaç Aşamaları

7.1. Ne İstiyorum?

7.2. Nasıl İstiyorum?

7.3. Neden İstiyorum?

7.4. Olmazsa ne kaybederim?

8. Ölüm

8.1. 2000 Yıl Hatırlanmak

8.1.1. Erken Unutulmak

8.2. İnsanlığa Yaramak

8.2.1. Yaramamak

9. Yeniden Doğuş

9.1. Güneşin Doğması

10. Beyin Yönetmek

10.1. İrade Kullanarak

10.2. Duygu Kullanarak

10.3. Düşünce Sistemi Kullanarak

10.4. Toplumarası Avantaj Kullanarak

11. Bia