Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DevelOPE Sosiaalinen media yhteisöllisessä oppimisessa by Mind Map: DevelOPE Sosiaalinen media yhteisöllisessä oppimisessa
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

DevelOPE Sosiaalinen media yhteisöllisessä oppimisessa

Yhteisön rakentaminen

Tavoite: yhteisen virtuaalisen työskentelytilan luominen, yhteisön muodostaminen, ryhmäytymisen tukeminen

Verkkopalveluita: yhteisösivustot, wikit, mikroblogit, blogit

Esimerkkejä: Ning-yhteisösivusto, Jaiku-kanava, yhteisöwiki, tähtimalli

Yhteisöresurssit

Tavoite: osallistuminen avoimen yhteisön toimintaan, tiedonjakaminen, yhteisöllinen tiedonrakentaminen, parveutuminen, crowdsourcing

Verkkopalveluita: yhteisösivustot, resurssipalvelut, mikroblogipalvelut

Esimerkkejä: sometu.ning.com, tutkimus.parvi.fi, Jaiku-kanavat, Facebook-yhteisöt, lemill.com

Yhteisöllinen tiedonrakentaminen

Tavoite: yhteisöllinen tiedonjakaminen, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen, argumentointi, kysymysten esittäminen, arviointi

Verkkopalveluita: wikit, keskustelualueet, blogit, mikroblogit, yhteisösivustot, tiedostonjakopalvelut

Esimerkkejä: kurssiwiki, ryhmäblogi, Ning-yhteisösivusto, Jaiku-kanava, Google Docs

Kognitiiviset työkalut

Tavoite: tiedonprosessointi, tiedonrakentaminen, ymmärtävä oppiminen, käsitteellinen muutos

Verkkopalveluita: mielle- ja käsitekarttapalvelut, muistiinpanot, alleviivaus

Esimerkkejä: mindmeister.com, mind42.com, diigo.com, evernote.com

Henkilökohtainen oppimisympäristö

Tavoite: oman ajattelun jäsentäminen, oppimisresurssien seuraaminen, yhteisöllisen työskentelyn seuraaminen

Verkkopalveluita: blogit, henkilökohtaisessa käytössä olevat sosiaalisen median palvelut, RSS-syötteet

Esimerkkejä: blogi oppimispäiväkirjana, blogi digitaalisena portfoliona, delicious.com kurssiin liittyvien aiheiden seuraamisessa, RSS-syötteet kurssin aiheisiin liittyvistä uutisista

Sisältöresurssit

Tavoite: tiedonhaku, tiedonjakaminen, oppimateriaalien löytäminen, sisältöjen tuottaminen

Verkkopalveluita: oppimisaihiopankit, tietosanakirjat ja tietämyspankit, kuva- ja videopalvelut, sosiaaliset kirjanmerkit

Esimerkkejä: LeMill, Knol, Wikipedia, YouTube, Flickr, Delicious.com