การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพระบบปัสสาวะในผู้ป่วยวัยเด็ก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพระบบปัสสาวะในผู้ป่วยวัยเด็ก by Mind Map: การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพระบบปัสสาวะในผู้ป่วยวัยเด็ก

1. Urinary tract infection

1.1. สาเหตุ

1.1.1. แบคทีเรียแกรมลบ

1.1.2. การไหลย้อนกลับของปัสสาวะ

1.1.3. การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว

1.1.4. ภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่ำ

1.2. พยาธิสภาพ

1.2.1. เชื้อแพร่ไปตามทางเดินปัสสาวะ เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด และเข้าสู่หลอดนํ้าเหลืองบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดการอักเสบของระบปัสสาวะ

1.3. อาการและอาการแสดง

1.3.1. ปัสสาวะปวดแสบและปัสสาวะบ่อย มีกลิ่น ปัสสาวะอาจเป็นสีเลือด

1.3.2. มีไข้ ตัวเหลือง อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเดิน

1.4. การวินิจฉัย

1.4.1. ตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาว

1.4.2. ตรวจทางรังสีเพื่อค้นหา VUR

1.5. การพยาบาล

1.5.1. ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

1.5.2. เสริมสร้างความแข็งแรงและส่งเสริม การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย

1.5.3. แนะนำการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ

2. Phimosis in children

2.1. สาเหตุ

2.1.1. เกิดความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด

2.2. พยาธิสภาพ

2.2.1. ส่วนของ foreskin กับ glans จะติดกันแนบแน่น

2.3. อาการและอาการแสดง

2.3.1. ปัสสาวะลำบาก ร้องปวดก่อนถ่ายปัสสาวะ

2.3.2. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศส่วนปลายบวมแดง อักเสบอาจมีหนองไหลออกมาด้วย

2.3.3. ปัสสาวะน้อย ถ่ายปัสสาวะเป็นหยดๆไม่พุ่ง

2.3.4. มีไข้ หนาวสั่น

2.4. การพยาบาล

2.4.1. การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

2.4.2. ใช้ครีม steroid ที่มีความเข้มข้นน้อย ทาบริเวณหนังหุ้มปลายให้หนังหุ้มปลายมีความยืดหยุ่นดี

2.4.3. ดูแลทำความสะอาดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ที่รูดได้เต็มที่แล้ว

3. นายวัชรพล เหือดไธสง เลขที่ 75 ชั้นปี 2

4. Nephrotic syndrome

4.1. สาเหตุ

4.1.1. ความผิดปกติที่ไต

4.1.1.1. Idiopathic NS

4.1.1.2. Congenital nephrosis

4.1.1.3. Acute post infection glomerulonephritis

4.1.1.4. chronic glomerulonephritis

4.1.2. เกิดร่วมกับโรคอื่น

4.1.2.1. โรคติดเชื้อ สารพิษ ภูมิแพ้

4.1.2.2. โรคของระบบหายใจและหลอดเลือด

4.1.2.3. เนื้องอกชนิดร้าย

4.2. พยาธิสภาพ

4.2.1. Glomerular basement membrane มีการเพิ่ม permeability ทำให้ alb. และ Ig ไหลรั่วออกมา

4.3. อาการและอาการแสดง

4.3.1. น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

4.3.2. ผิวหนังซีด

4.3.3. ใบหน้าและหนังตาบวม

4.3.4. ปัสสาวะน้อยและมีสีเข้ม

4.4. การวินิจฉัย

4.4.1. ตรวจปัสสาวะ

4.4.1.1. ตรวจเลือด

4.4.1.2. พบเม็ดเลือดและโปรตีน

4.4.1.3. serum protein ต่ำ

4.4.1.4. serum choresterol สูง

4.5. การพยาบาล

4.5.1. ป้องกันหรือควบคุมการติดเชื้อ ลดบวม

4.5.2. เสริมสร้างภาวะโภชนาการและส่งเสริมการเจริญเติบโต

5. Acute glomerulonephritis

5.1. สาเหตุ

5.1.1. ภูมิคุ้มกันต่ำ

5.1.2. การติดเชื้อ streptococcal

5.1.3. Autoimmune

5.2. พยาธิสภาพ

5.2.1. เมื่อเกิดการติดเชื้อจะเกิดการอักเสบที่หน่อยไตทำให้ไต เสียหน้าที่ในการกรองและการดูดกลับน้ำและ E'lyte

5.3. อาการและอาการแสดง

5.3.1. ปัสสาวะไม่ค่อยออก

5.3.2. BP สูง

5.3.3. บวมที่ใบหน้า ขอบตา ขา และท้อง

5.4. การวินิจฉัย

5.4.1. ตรวจเลือด

5.4.1.1. BUN ลด

5.4.2. ตรวจปัสสาวะ

5.4.2.1. มี RBC,Protein,WBC

5.5. การพยาบาล

5.5.1. ลดอาการบวม

5.5.2. ลดอาหารที่มี Protein และ Na สูง