умови і шляхи подолання перешкод і труднощів у вирішенні проблем інклюзії:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
умови і шляхи подолання перешкод і труднощів у вирішенні проблем інклюзії: by Mind Map: умови і шляхи подолання перешкод і труднощів у вирішенні проблем інклюзії:

1. правильне діагностування розвитку дитини та врахування її потенційних можливостей;

1.1. психологічна підготовка дитини з особливими потребами та її батьків до навчання спільно зі здоровими однолітками;

2. розробка методики інтеграції дитини залежно від виду дизонтогенезу;

3. тісна співпраця з батьками, надання їм необхідного мінімуму дефектологічних знань, психотерапевтичної та консультативної допомоги;

4. відповідна підготовка педагогів загальноосвітніх закладів;

5. створення спеціальних умов у групі, навчальному закладі (необхідне обладнання, охоронний режим тощо);

5.1. підготовка здорових дітей групи до взаємодії з дитиною з особливими потребами;

6. супровід інклюзивного дошкільника фахівцем-дефектологом, надання дитині кваліфікованої колекційної допомоги;

6.1. забезпечення комплексного медико-психолого-педагогічного супроводу