ภาวะเจ็บป่วย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาวะเจ็บป่วย by Mind Map: ภาวะเจ็บป่วย

1. ครอบครัว

1.1. ร่างกาย

1.1.1. สีหน้าวิตกกังวล

1.1.2. สุขภาพของผู้ดูแล

1.2. จิตใจ

1.2.1. ความรู้สึกผิด,โทษตัวเอง,ความกลัว,ความวิตกกังวล

2. ผู้ป่วย

2.1. ร่างกาย

2.1.1. Tachypnea,Subcostal retraction, Rhonchi both lung ,

2.1.1.1. Respiratory failure

2.1.2. ตาตัวเหลืองท้องโต,Sclera jaundice,Abdomen distention,Palpable liver and speen 2FB, CT:Hepatosplenomegaly

2.1.2.1. Liver failure

2.1.3. Abnomal head microcephaly ,HC 31 cm ,Acute IVH gr.3 with Hydrocephalus

2.1.3.1. CNS failure

2.1.4. Renal insufficency

2.1.4.1. Renal failure

2.2. จิตใจ

2.2.1. การขัดขวางพัฒนาการตามวัย