Wordt de aarde te klein?

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wordt de aarde te klein? by Mind Map: Wordt de aarde te klein?

1. Nieuwe behoeften

1.1. Door welvaartstoename

1.1.1. Meer energie nodig

1.1.1.1. Verbranding fossiele brandstoffen

1.1.1.1.1. Broeikasgassen

1.2. Mensen die betere levensstandaard hebben verworven => behoefte om vaker vlees te eten

1.2.1. Toename vraag grondstoffen

1.2.1.1. Productie vlees vergt meer landbouwgrond dan productie gewassen

1.2.1.1.1. Voedselschaarste

1.3. Landbouwgrond ook gebruikt voor biobrandstoffen

1.3.1. Misdaad tegen menselijkheid

1.3.1.1. Bezorgdheid welvarende deel wereldbevolking over milieu

2. Probleem

2.1. Bevolkingsexplosie

2.1.1. Begin 19e eeuw

2.1.1.1. 1 miljard mensen

2.1.2. Nu

2.1.2.1. > 7 miljard mensen

3. Ontwikkeling

3.1. Eerste mensen

3.1.1. Nomaden

3.1.1.1. Niet in staat voldoende eten te vergaren (voor grote groep)

3.1.1.2. Hoog geboortecijfer

3.1.1.3. Hoog sterftecijfer (kinderen + moeders)

3.2. Toename landbouw en veeteelt

3.2.1. Bevolkingsgroei

4. Bevolkingstoename

4.1. 18e eeuw

4.2. Welvaartstoename

4.2.1. Door groei wereldhandel

4.2.2. Door toename kennis

4.3. Ontwikkeling medische wetenschap en de hygiënische revolutie die daarmee gepaard liep

4.3.1. Desastreuze gevolgen epidemieën ingeperkt (19e eeuw)

4.3.1.1. Hoog geboortecijfer

4.3.1.2. Daling sterftecijfer

5. Demografische val (= cirkel armoede en bevolkingsgroei die elkaar versterken)

5.1. 20ste eeuw

5.2. Deelname vrouw maatschappelijk leven

5.2.1. Zeg over eigen lichaam

5.3. Contraceptie => laag geboortecijfer

5.3.1. Bevolkingskrimp

5.4. Armoede + aandringen bij vrouwen om te baren

5.4.1. Dalende kindersterfte +hoge vruchtbaarheid

5.4.1.1. Bevolkingsexplosie

5.4.1.1.1. Welvaartstoename

5.5. Aziatische landen bezig met snelle onttrekking demografische val

5.6. Toenemende scholing meisjes + bewustwording risico's overbevolking

5.6.1. Snelle daling geboortecijfer Arabische wereld

5.7. Toestand Afrika van kwaad naar erger

6. Zelfbeschikking

6.1. Belangrijke uitdagingen 21ste eeuw

6.1.1. Minimum welvaart bieden aan aardbewoners (8 à 12 miljard)

6.1.1.1. Regio's die ten prooi blijven aan demografische val leiden de bevolkingsexplosie, toenemende voedselschaarste, duurdere energie, klimaatsverandering tot CATASTROFEN

6.1.1.1.1. Catastrofen remt bevolkingsgroei dus NIET af

6.1.2. Vorming vrouwen => meer meisjes moeten naar school kunnen

6.1.2.1. In regio's waar geschoolde moeders de kinderen krijgen die ze willen houdt bevolkingsexplosie op

6.1.2.1.1. Regelen vrouwelijke vruchtbaarheid door moraalridders => PROBLEEM