Форма організації навчального процесу - це спосіб організації, побудови й проведення навчальних з...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Форма організації навчального процесу - це спосіб організації, побудови й проведення навчальних занять, у яких реалізуються зміст навчальної роботи, дидактичні завдання і методи навчання. by Mind Map: Форма організації навчального процесу - це спосіб організації, побудови й проведення навчальних занять, у яких реалізуються зміст навчальної роботи, дидактичні завдання і методи навчання.

1. Лекції

1.1. Традиційні лекції

1.1.1. Вступна лекція

1.1.2. Настановча лекція

1.1.3. Інструктивна лекція

1.1.4. Ознайомча лекція

1.1.5. Тематична лекція

1.1.6. Завершальна (або підсумкова) лекція

1.1.7. Оглядова лекція

1.2. Нетрадиційні лекції

1.2.1. Бінарна лекція

1.2.2. Лекція - інформація

1.2.3. Лекція-провокація

1.2.4. Проблемна лекція

1.2.5. Лекція-конференція

1.2.6. Лекція-диспут

1.2.7. Міні-лекція

1.2.8. Лекція-бесіда

1.2.9. Лекція-екскурсія

2. Семінар

2.1. Семінар-бесіда

2.2. Семінар-диспут

2.3. Семінар-прес-конференція

2.4. Конференція

2.5. Мозковий штурм

2.6. Семінар-колективне читання

2.7. Семінар-розвязання проблемних завдань

2.8. Семінар запитань і відповідей

3. Контрольні заходи

3.1. Державна атестація

3.2. Семестровий контроль

3.3. Поточний контроль

3.4. Модульний контроль

3.5. Захист випускних робіт і проектів

4. Аудиторні заняття

4.1. Консультація

4.2. Навчальна конференція

4.3. Лабораторне заняття

4.4. Практичне заняття

4.5. Індивідуальне заняття

5. Самостійна робота

6. Практична підготовка