VŨ HOÀNG TUYẾT MAI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VŨ HOÀNG TUYẾT MAI by Mind Map: VŨ HOÀNG TUYẾT MAI

1. 8 giờ học bài và đọc bài đến 9 giờ

2. 9 giờ chuẩn bị sách vở và đi ngủ

3. Đây là lịch sinh hoạt 3-5-7

4. 12 đi ngủ đến 2 giờ thức dậy

5. 11 giờ đến 12 giờ vui chơi và ăn cơm

6. 11 đến 12 vui chơi và ăn cơm

7. Đây là lịch sinh hoạt 2-4-6

8. 6 giờ học bài đến 7 giờ ăn cơm

9. 7 giờ ăn cơm xong đi chơi đến 7 giờ 45' về

10. 2 giờ đi học cô DUNG đến 4 giờ

11. 4 giờ được vui chơi đến 5 giờ 30 về nhà tắm gội

12. 6 giờ đi học đến 11 giờ về

13. 6 giờ đi học đến 11 giờ về

14. 12 đi ngủ đến 3 giờ thức dậy

15. 3 giờ học bài đến 5 giờ

16. 5 giờ đi bơi giải trí đến 7h

17. 7 giờ tắm gội và đi chơi đến 8 giờ 30 phút về

18. 8 giờ 30 soạn vở sách

19. 8 giờ 30 đọc bài đến 9 giờ

20. 9 giờ đi ngủ