Légykapó-szerűek (Muscicapoidea)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Légykapó-szerűek (Muscicapoidea) by Mind Map: Légykapó-szerűek  (Muscicapoidea)

1. Tavasszal és nyáron főleg rovarokkal (hernyók, tipolylárvák, lágybogarak), pókokkal, férgekkel, csigákkal táplálkozik. Az őszi-téli periódusban inkább növényi táplálékot (különféle gyümölcsöket, bogyókat, terméseket) fogyaszt

2. Bogyókat és egyébb terméseket fogyaszt

3. A Nyugat-Palearktiszban elterjedt, de Amerikától ÚjZélandig számos helyre betelepítették, hazánkban gyakori madár

4. Előfordulás: Északi-középhegység, Aggtelek, Alpokalja

5. Főleg a patakmeder aljáról, az ottani ízeltlábúakkal táplálkozik

6. Csonttollúfélék (Bombycillidae)

6.1. Csonttollú (Bombycilla garrulus)

6.1.1. Tipikusan inváziós madár

6.1.2. Védett, nálunk áttelelő faj

6.1.3. Élőhely: Észak-Amerika és Eurázsia fenyőerdei és erdős tundrái, hazánkban néha nagyobb csapatokban telel át

6.1.4. Erdei vagy bokros területeken élő

7. Seregélyfélék (Sturnidae)

7.1. Seregély (Sturnus vulgaris)

7.1.1. Összetett társas viselkedési formákat mutat és kiváló hangutánzó képessége van

7.1.2. Vadászható faj

7.1.3. Nyíltabb erdők, erdőszélek, ligetek, árterek, fasorok, parkok, nagyvárosi terek fészkelője (természetes és mesterséges odúkban, fali üregekben)

7.1.4. Évente kétszer költ, 4-5 tojást rak

7.2. Kis-és közepes termetű, fás vegetációhoz kötődő, harsány énekű madarak

8. Légykapófélék (Muscicapidae)

8.1. Örvös légykapó (Ficedula albicollis)

8.1.1. Védett faj

8.1.2. Előfordulás: óvilágban elterjedt, tölgyesekben és bükkösökben gyakori

8.1.3. Természetes vagy mesterséges fészekodúkban költ, amit a hím foglal el

8.1.4. A hímek egy része többnejű, és az összes területét eltartani igyekszik

8.1.5. 5-7 tojáson kotlik a tojó, egy fészekalj az átlagos

8.1.6. Szinte bármilyen fán-lakó / talajon kúszó rovart levadászik

9. Rigófélék (Turdidae)

9.1. Az Antarktisz kivételével mindenhol elterjedtek

9.1.1. Fekete rigó (Turdus merula )

9.1.1.1. Védett faj

9.1.1.2. Európában mindenhol elterjedt, kivéve a legészakibb területeket.; Ausztráliába és Új-Zélandra betelepítették. Hazánkban sík, domb-és hegyvidéken, nagyobb városainkban egyaránt gyakori

9.1.1.3. Ágvillába, bokorra és szederindák közé építi fészkét - lomberdők, erdőszélek, bokrosok tipikus költőmadara, "helyét" a hím választja és védelmezi

9.1.1.4. Három fészekaljat is felnevelhet, 4-5, ritkán 6 tojást rak

9.1.1.5. Változatos a táplálkozása a rovarok körében; a gilisztát kihallással vadássza le, s nem veti meg a bogyóterméseket sem

9.1.2. Énekes rigó (Turdus philomelos)

9.1.2.1. Védett vonuló faj

9.1.2.2. A fekete rigónál északibb elterjedésű faj, de viselkedésében és táplálkozásában is hasonlít rá, bár több puhatestűt fogyaszt

9.1.2.3. Kétszer költ, általában 4-5 tojást rak; fészkét simára béleli

9.1.3. Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)

9.1.3.1. Védett vonuló faj

9.1.3.2. Magashegyi sziklás rétek, kőbányák, újabban falvak és városok madara is

9.1.3.3. Nagyobb városok lakótelepeinek toronyházain is költhet, alapvetően odúlakó; nagy nyílású mesterséges odúkkal kertekben telepíthető

9.1.3.4. Évente kétszer költ, fészekalja 4-5 tojásból áll

9.1.3.5. Általában rovarokkal, pókokkal táplálkozik

9.1.4. Fülemüle (Luscinia megarhynchos)

9.1.4.1. Védett vonuló faj

9.1.4.2. Eurázsia nyugati részén elterjedt, hazánkban inkább a középhegységekben, Dunántúlon és ritkábban az Alföld árterein fészkel

9.1.4.3. Lombos erdőkben, rendszerint talajra épít fészket, a territóriumot a hím védi

9.1.4.4. Ízeltlábúakat, férgeket, csigát fogyaszt

9.1.4.5. 4-5 tojást rak, egy fészekalj az átlagos

9.1.5. Vörösbegy (Erithacus rubecula)

9.1.5.1. Védett, részlegesen vonuló faj

9.1.5.2. Lombos erdeiben, erdőszéli bokros területein mindenhol megtalálható

9.1.5.3. A tojó építi a fészket, melynek helye igen változatos lehet, de leginkább a talajon vagy annak közelében található

9.1.5.4. Kétszer költ, 5-7 tojás felett kotlik; gyakori kakukkgazda

9.1.5.5. Főleg rovarokkal, pókokkal táplálkozik; ősszel és télen terméseket, magvakat is fogyaszt.

9.2. A rigófélék és a légykapófélék családjának rendszertani helyzete meglehetősen bizonytalan, több genuszt is átsoroltak az egyik családból a másikba

10. Vízirigófélék (Cinclidae)

10.1. Vízirigó (Cinclus cinclus)

10.1.1. Teljesen a vízi életmódhoz alkalmazkodott

10.1.2. Fokozottan Védett!

10.1.3. Fészkét sziklarepedésbe, fagyökérzet közé, vízesés alá építi

10.1.4. Évente kétszer költ, 4-5 tojást rak