Фундаментальні принципи ІКТ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фундаментальні принципи ІКТ by Mind Map: Фундаментальні принципи ІКТ

1. Освітні інноваційні технології

2. Контекст в освіті

2.1. Доступ

2.2. Рівність

2.3. Якість

3. Стовпи успішного впровадження

3.1. Дитиноцентриськє середовище насичене ІКТ

3.2. Індивідуальна коучингова Педагогіка

3.3. Результат-орієнтована політика

4. Підтримка Юнеско при створенні

4.1. Огляд ІКТ в освітній політиці

4.2. Сприяння діалогу з питань політики

4.3. Сприяння розвитку національних ІКТ політик

5. Підтримка Юнеско під час всього циклу

5.1. Початкова нарада

5.1.1. Національні семінари

5.1.1.1. Наради з розгляду

5.1.1.1.1. Офіційне погодження

6. Навчальні потреби

6.1. Універсальн ий доступ до освіти

6.2. Краще навчання і результати

6.3. Ефективне управління освітою

7. Приклад Норвегії

7.1. ІКТ є частиною основної освітньої політики

7.2. Розподіл обов'язків між національними та місцевими органами влади

7.3. Сприяння цифровій компетентності

8. Типова електронна школа

8.1. Сильна воля та бажання керівництва щодо впровадження ІКТ у навчальні плани та оцінювання

8.2. Систематичні, індивідуальні та диференційовані структури і процеси підвищення кваліфікації

8.3. Повсюдне використання ІКТ для самостійного та групового навчання

8.4. Співпраця вчителів на платформах ІКТ

9. Тест ефективності

9.1. Надання рівних можливостей навчання протягом усього життя

9.1.1. Визначення та оцінювання E-навичок та Е-етики

9.1.1.1. Створення повного та корисного середовища Е-навчання

9.1.1.1.1. Підготовка IКТ-кваліфікованих вчителів and supporting CPD

10. Критерії стандарту Е-школи

10.1. Механізм забезпечення якості

10.1.1. Набір стратегій всієї школи

10.1.1.1. Набір тестових інструментів

10.1.1.1.1. Допомога з дорожньою картою розвитку

11. Статті

11.1. http://lib.iitta.gov.ua/26574/1/Anishchenko O. Modern educational technology.pdf

11.2. Інноваційні технології навчання в сучасній школі-> Стаття -> Український науковий журнал "ОСВІТА РЕГІОНУ"

11.3. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/28268/1/Інноваційні технології в системі освіти України (2).docx

11.4. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2013_1_108_37.pdf

11.5. http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/13363/contents