TMDT

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TMDT by Mind Map: TMDT

1. Sản phẩm

1.1. Danh mục sản phẩm

1.2. Đấu thầu vị trí hiển thị

1.3. Bình luận

1.4. Đánh giá sản phẩm

1.5. Sản phẩm đã xem

2. Giỏ hàng

2.1. Mua sản phẩm

2.2. Thanh toán (Ship COD, Online, Chuyển khoản)

3. Gian hàng

3.1. Đăng ký gian hàng

3.2. Tạo gian hàng

3.3. Quản lý gian hàng

3.3.1. Quản lý sản phẩm

3.3.1.1. Thêm, sửa, xóa SP

3.3.1.2. Xuất, nhập dữ liệu

3.3.1.3. Quản lý tồn kho

3.3.2. Quản lý đơn hàng

3.3.3. CT khuyến mãi

3.3.4. Báo cáo

3.3.4.1. Báo cáo doanh thu

3.3.4.2. Thống kê giao dịch

3.3.5. Cập nhật thông tin gian hàng

3.4. Đánh giá gian hàng

3.5. Tính thời gian hoạt động

4. Tin tức

4.1. Quản lý bài viết

5. Tài khoản

5.1. Đăng ký

5.2. Đăng nhập

5.3. Quản lý tài khoản

5.3.1. Cập nhật thông tin

5.3.2. Đổi mật khẩu

5.3.3. Thống kê số lượt đánh giá, bình luận, mua hàng...

5.4. Lịch sử mua hàng

5.4.1. Xem đơn hàng

5.4.2. Xóa

5.4.3. Kiểm tra đơn hàng

5.5. Sản phẩm yêu thích

5.5.1. Sau 10 ngày sẽ xóa SP yêu thích

6. Chất liệu

6.1. Thêm, sửa, xóa chất liệu

7. Thương hiệu

7.1. Thêm, sửa, xóa thương hiệu

8. Đăng ký nhận tin KM