พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบับที่4) 2556

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบับที่4) 2556 by Mind Map: พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบับที่4) 2556

1. บทนำ

1.1. 1 ชื่อบัญญัติ

1.2. 2 ใช้วันถัดไป

1.3. 3 ยกเลิกนิยาม การเเพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การเเพทย์แผนไทยประยุกต์ในปี 2542

1.4. 4 เพิ่มคำนิยาม จาก2542

2. 4ให้ความหมาย

2.1. กิจกรรมบำบัด=ฟื้นฟูโดยใช้กิจกรรม การเเก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย=แก้ไขการพูดการได้ยิน เป็นการรักษา เทคโนโลยีหัวใจเเละทรวงอก = การใช้เครื่องมือรักษาระบบหมุนเวียนเลือด

2.2. รังสีเทคนิค=ตรวจ รักษาด้วยรังสี

2.3. จิตวิทยาคลินิก = ตรวจ รักษาด้วยวิถีเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก กายอุปกรณ์ = การเสริมทดแทนส่วนของร่างกาย การเเพทย์แผนจีน = ตรวจรักษาแบบแผนจีน

3. การยกเลิก

3.1. 5 ยกเลิก5 ปี2542,2547 แบ่งสาขาตามที่ให้ความหมาย

3.2. 6 ยกเลิก8 ปี2542,2547 มีตำเเหน่งตัวแทนทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพสาขาละ1 รัฐมนตรีเเต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน5คน

3.3. 7 ยกเลิก9

3.4. 8 ยกเลิก10(1,2) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะำม่เคยถูกเพิกถอน

3.5. 9ยกเลิก14มีคณะกรรรมการในวิชาชีพต่างๆ

3.6. 11 ยกเลิก15 , 16

3.7. 12. ยกเลิก 19 20 21 อำนาจ องค์ประกอบดำเนินงานเป็นไปตามมาตรา หลังจากเลือกตั้ง 30วันสามารถเลือกประธานกับรองได้

3.8. 13. ยกเลิก30 (4)

3.9. 14ยกเลิก 33 ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีความรู้ในวิชาชีพนั้น

4. เพิ่ม

4.1. 10 จาก14 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด จากกรมเเพทย์ แผนไทย แพทย์ทางเลือก บริการสุขภาพ คณบดีกิจกรรมบำบัด(เทียบเท่า) รัฐมนตรีตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน3 คนกรระมการต้องมีที่กล่าวมารวมกัน เช่นเดียวกับสาขาเเก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หัวใจทรวงอก รังสีเทคนิค จิตวิทยาคลีนิก กายอุปกรณ์ แผนจีน

5. 15 แก้เป็นผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลเเละการประกอบโรคศิลปะ