Законодавче підгрунтя здійснення іноваційної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Законодавче підгрунтя здійснення іноваційної діяльності by Mind Map: Законодавче підгрунтя здійснення іноваційної діяльності

1. Нормативні документи

1.1. Закон України "Про інноваційну діяльність"

1.2. Порядок проположення здійснення іноваційної освітньої діяльності.

2. Фінансування іноваційної освітньої діяльності

2.1. Здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами

2.2. Може здійснюватися за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів,а також інших джерелне заборонених законодавством України.

3. Рівні здійснення іноваційної освітньо їдіяльності

3.1. Всеукраїнський рівень

3.2. Рівень окремої адміністративно територіальної одиниці

3.3. Рівень навчального закладу

4. Розробка Освітніх іновацій включає

4.1. Опис та обгрунтування запропонованих ідей та підходів,чітке і повне розкриття їх змісту,очікуваних результатів.

4.2. Перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту або реалізації іноваційно освітнього проекту